Description

Sekvensdiagrammer for grunddataprogrammet

Kommentarer og spørgsmål: Send mail til XCPD@KOMBIT.DK.
For historik henvises til: Versionshistorik.

Her findes sekvensdiagrammer for GD1 og GD2 til dokumentation af integration mellem grunddataprogrammets registre. Nedenfor i listen af referencer findes de forretningsmæssige sekvensdiagrammer som ligger til grund for nærværende sekvensdiagrammer (sammenhæng er sikret ved at anvende de samme navne og struktur).

Her findes en række sekvensdiagrammer der samlet illustrerer hvordan nedenstående grunddataregistre skal samarbejde:
Grunddataregister (BBR)
Grunddataregister (CPR)
Grunddataregister (CVR)
Grunddataregister (DAGI)
Grunddataregister (DAR)
Grunddataregister (Ejendomsbeliggenhed)
Grunddataregister (Ejerfortegnelsen)
Grunddataregister (Geodanmark)
Grunddataregister (Matriklen)
Grunddataregister (Stednavne)
Grunddataregister (Tinglysning)
Datafordeler (DAF)

For grundlæggende dokumentation i Grunddtaprogrammet henvises til:
Godkende udstillingsmodeller for hele grunddataprogrammet:
http://data.gov.dk/model/
Bemærk: Disse er autoritative i forhold til datamodeller i dette materiale!

Dokumentation for Datafordeler:
http://datafordeler.dk/grunddataprogram/

Dokumentation fra Grunddataprogrammet findes her:
http://grunddata-ejendom-adresse.dk/forside/0/2
http://grunddata-ejendom-adresse.dk/ejendomsdataprogrammet/0/12
http://grunddata-ejendom-adresse.dk/adresseprogrammet/0/12
http://grunddata-ejendom-adresse.dk/datafordeleren
http://grunddata-ejendom-adresse.dk/grunddata

Service og hændelses beskrivelser (forretning/UHA) findes her:
http://grunddata-ejendom-adresse.dk/projekt_test/987159/

DLS (Data Leverance Specifikation) for alle registerne findes her:
http://grunddata-ejendom-adresse.dk/projektrum-data

Sekvensdiagrammer der viser de forretningsmæssige sammenhænge findes her:
http://grunddataprogrammet.dk/Sekvensdiagrammer.html

De forretningsmæssige relationer registrene imellem kan findes her:
http://grunddataprogrammet.dk/regrel.html

Kodelister for Grunddataregister (BBR) og Grunddataregister (DAR) kan findes her:
http://danmarksadresser.dk/kodelister
http://bbr.dk/*kodelister/0/30

Bemærkninger til notation:
Pilenes udformning
- Sekvenser (pile) med X menes synkron => Ajourføringsservice eller Udatillingsservice (SOAP/REST med request/response)
- Sekvenser (pile) uden X menes asynkron => Hændelse (REST med request/response dog uden data i response)

Navngivning af operationer og metoder:
- SOAP: Klassens navn angiver "SOAP Service" og operationens navn angviver "SOAP Operation"
- REST: Operationens navn angviver "REST service"

Hændelser og replikerings"hændelser"
I modellen er anvendt de fælles navne på både hændelser og replikering fra grunddataregistre og Datafordeler (DAF). Dette er gjort af layout mæssige hensyn. I den virkelige verden er udstillingsservices forskellige fra replikeringsservice.


Klik her for arbejdsdiagranmmer for BBR 1.8 Versionshistorik Klik her for arbejdsdiagrammer for DAR 1.0 Klik her for arbejdsdiagrammer for BBR 2.0 Klik her: GD1 og GD2 sekvensdiagrammer GD1 og GD2 sekvensdiagrammer til integration

LanguageVariants  

Other properties
BackwardRelations

GD1 og GD2 sekvensdiagrammer
Hændelser mellem systemerne - teknisk med hændelsesnavne
GD1 og GD2 sekvensdiagrammer til integration
Klik her for arbejdsdiagrammer for DAR 1.0
Klik her for arbejdsdiagrammer for BBR 2.0
Udstillingsdata mellem systemerne - teknisk med servicenavne
Klik her: GD1 og GD2 sekvensdiagrammer
Ajourføringer mellem systemerne - teknisk med servicenavne


ApprovalState Development