Tryk her for  
Beskrivelse
Show/Hide
Modelnavn: Social og Sundhed-tilstand

Kommentar: Tilstand er "det vi ved om borgeren". For at finde ud af borgerens tilstand(e), kan vi dles måle det eller konstatere det objektivt på anden måde, eller vi kan subjektivt vurdere det ud fra tidligere observationer eller målinger.

Uanset om det er objektive, målte tilstande eller subjektivt vurderde tilstande, går det ind i vurderingen af borgeren og af hvilke indsatser der kan sættes i værk for at forbedre (eller i nogle tilfælde ikke forværre) borgerens situation.

Modelsprog: Dansk

Ansvarlig: KL

Versionsnummer: 0.7

Status: Under udarbejdelse

Emneområde: 27.00.00 Social service

Lovgrundlag:

Identifikator:

Afledt af:
Sammenhæng til andre byggeblokke
Show/Hide
Aktør 1.0 informationsmodel - Byggeblok
Person (CPR) informationsmodel - Byggeblok
Tilstand v2.0.0 - Byggeblok informationsmodel

... revisitation afsluttes fortsættes opfølgningsresultat tilstandsemne - ICPC2 tilstandsemne - ICD10/SKS-D ... motion drikke bevægelse tilstandsemne - KLTilstandeOgMålgrupperFFB ... Typhlolithiasis Accident-prone Chronic pharyngitis tilstandsemne - Condition/Problem/DiagnosisCodes ... udholdenhed muskelstyrke kropspleje tilstandsemne - KLTilstandKoderFSIII ... tilbagevist ubekræftet bekræftet verifikationsstatus ... moderat nedsat funktionsevne let nedsat funktionsevne ingen nedsat funktionsevne sværhedsgrad ... intet støttebehov moderat støttebehov let støttebehov struktureretVurdering ... vaner netværk motivation oplysningsemne ... vægt puls blodtryk observationsemne ... udfører sagsbehandler borger informant GenerelTilstand/GennemførtAktivitet GenerelTilstand/GennemførtAktivitet GennemførtAktivitet endelig (final) foreløbig (preliminary) registreret Status struktureretVurdering Borgervurdering Oplysningsaktivitet/Fokustilstand Oplysningsaktivitet/Fokustilstand FFB-tilstand FSIII-tilstand FFB-målgruppe Samlet vurdering (FFB) struktureretVurdering Støttebehovsvurdering opfølgningsresultat Opfølgningsresultat Helhedsvurdering (FSIII) Diagnose Opfølgningssaktivitet/VurderetTilstand Opfølgningssaktivitet/VurderetTilstand Opfølgningssaktivitet sværhedsgrad tilstandsemne tilstandSidstVurderetTid ansvarlig-sluttid iFokusTilTid iFokusFraTid Fokustilstand Vurderingsaktivitet/TIlstand Vurderingsaktivitet/TIlstand Observationsaktivitet/TIlstand Observationsaktivitet/TIlstand Observationsaktivitet Vurderingsaktivitet Aktivitet/TIlstand Aktivitet/TIlstand Oplysningsaktivitet Problemtilstand FSIII-tilstand/PlanlagtBorgerkontakt Problemtilstand FSIII-tilstand/PlanlagtBorgerkontakt PlanlagtBorgerkontakt ObjektivTilstand TIlstand/Aktør.1 TIlstand/Aktør.1 Vurderet tilstand/TIlstand Vurderet tilstand/TIlstand Borgertilstand/Person Borgertilstand/Person status notat informant resultattekst emne tilstandstid GenerelTilstand oplysningsemne OplystTilstand vrderingsemne verifikationsstatus VurderetTilstand observationsemne enhed resultat Observeret tilstand Generel tilstand Tilstandsaktiviteter
Sundhed-tilstand