Beskrivelse
Show/Hide
Dette overbliksdiagram viser - helt overordnet - sammenhængen mellem de enkelte delmodeller i den samlede FKI-model.

Overbliksmodel
Viser de overodede sammenhænge i modellen og hvordan forløbet starter med en henvendelse eller henvisning (anledning), hvorefter borgerens situation (tilstand) oplyses og at det kan føre det en eller flere indsatser, som skal hjælpe borgeren med de problemer, der er iagttaget.

Aktivitet
Viser både planlægningsniveauet og det efterfølgende afviklingsniveau (og dokumentationen af aktiviteterne). Grundlæggende er forløb og aktiviteter baseret på rammearkitekturens byggeblok "aktivitet"

Indsats
Viser dokumentationen af de indsatser og indsatsaktiviteter, som sættes i værk for at hjæplpe borgeren.

Tilstand
Er der hvor viden om borgerens tilstand dokumenteres. Der er forskellige metoder i brug i FSIII og FFB, så derfor er der også forskellige måder at dokumentere tilstande.

Sundhed-indsats Sundhed-tilstand Sundhed-overblik Sundhed-Aktivitet
Fælleskommunal Informationsmodel for sundheds- og socialområdet