Beskrivelse
Show/Hide
Modelnavn: GeoFA 5.7.8 Ladefaciliteter

Kommentar: Anvendelsesmodel for GeoFA's tema 5.7.8 Ladefaciliteter til registrering af placering og oplysninger om ladestandere.Modelsprog: da

Ansvarlig: KL

Versionsnummer: 1.0.0

Status: stabil

Emneområde: http://www.kle-online.dk/emneplan/05/#_05.01.50

Lovgrundlag: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1074

Identifikator: https://data.gov.dk/model/profile/ChargingFacilities

Afledt af: https://data.gov.dk/concept/core/ChargingInfrastructure
GeoFA_Ladefaclitet (5608; punkt)/Planstatuskode GeoFA_Ladefaclitet (5608; punkt)/Planstatuskode eksisterende planlagt Planstatuskode GeoFA_Ladefaclitet/Tilgængelighedstype GeoFA_Ladefaclitet/Tilgængelighedstype GeoFA_Ladefaclitet/Ladestiktype.1 GeoFA_Ladefaclitet/Ladestiktype.1 ... Tesla CCS-Combo Type 2 Ladestiktype GeoFA_Ladefaclitet/Sag GeoFA_Ladefaclitet/Sag Sag GeoFA_Ladefaclitet/Ladefacilitetstype GeoFA_Ladefaclitet/Ladefacilitetstype GeoFA_Ladefaclitet/Adresse GeoFA_Ladefaclitet/Adresse GeoFA_Ladefaclitet/Aktør.2 GeoFA_Ladefaclitet/Aktør.2 GeoFA_Ladefaclitet/Geometri GeoFA_Ladefaclitet/Geometri Lokation GeoFA_Ladefaclitet/Aktør.1 GeoFA_Ladefaclitet/Aktør.1 Adresse ladestander til bil ladestander til kørestol ladestander til cykel Ladefacilitetstype statslig kommunal privat offentligt tilgængelig Tilgængelighedstype GeoFA_Ladefaclitet/Ladeeffektklasse GeoFA_Ladefaclitet/Ladeeffektklasse lynlader hurtiglader normallader Ladeeffektkategori GeoFA_Ladefaclitet/Virksomhed.1 GeoFA_Ladefaclitet/Virksomhed.1 GeoFA_Ladefaclitet/Virksomhed GeoFA_Ladefaclitet/Virksomhed GeoFA_Ladefaclitet/Aktør GeoFA_Ladefaclitet/Aktør Aktør registreringstidspunkt (oprettet) oppeNedetid (link1) område (omraade_navn) lademønster (link2) ladefacilitetsidentifikator (internationalt_ID) kontraktstart (gyldig_fra) kontraktafslutning (gyldig_til) kontaktoplysninger (kontak_ved) kommentar (note) idriftsættelsesdato (driftstart_fra) elforbrug (anvendelsesgrad_kWh) driftstatus (link) billedreference (foto_link, foto_link1, foto_link2, foto_link 3) anvendelsesgrad (link3) antalLadepunkter (antal_ladepunkter) adHocPris (link4) GeoFA_Ladefacilitet (5607) GeoFA 5.7.8 Ladefaciliteter
GeoFA 5.7.8 Ladefaciliteter anvendelsesmodel