Beskrivelse
Show/Hide
Modelnavn: Ladefacilitet

Kommentar: Kernemodel for en ladefacilitet, der understøtter krav til offentligt tilgængelig infrastruktur til opladning af elektriske køretøjer.

Modelsprog: da

Ansvarlig: KL

Versionsnummer: 1.0.0

Status: stabil

Emneområde: http://www.kle-online.dk/emneplan/05/#_05.01.50

Lovgrundlag: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1074

Identifikator: https://data.gov.dk/model/core/ChargingFacility

Afledt af: https://data.gov.dk/concept/core/ChargingInfrastructure
Ladefacilitet/Dokument Ladefacilitet/Dokument Ladepunkt/Dokument Ladepunkt/Dokument Dokument ... handicap tilsluttet elbil Parkeringsbegrænsning ... parkeringsplads parkeringshus langs motorvej Parkeringstype Ladestik/Takst Ladestik/Takst Takst ... Tesla CCS-Combo Type 2 Ladestiktype Ladepunkt/Geometri Ladepunkt/Geometri Ladestation/Kontaktpunkt.1 Ladestation/Kontaktpunkt.1 Ladestation/Ladeoperatør Ladestation/Ladeoperatør Aktør Ladestation/Geometri Ladestation/Geometri Geoobjekt Ladestation/Kontaktpunkt Ladestation/Kontaktpunkt hjemmeside logo navn Kontaktpunkt Ladepunkt/Tilstand Ladepunkt/Tilstand ... oplader (i brug) ledig Tilstand Ladepunkt/Ladestik Ladepunkt/Ladestik Ladestation/Ladepunkt Ladestation/Ladepunkt Ladestation/Adresse Ladestation/Adresse Adresse registreringstidspunkt servicevilkår maksimalLadeeffekt maksimalStrømstyrke maksimalSpænding strømtype format type Ladestik registreringstidspunkt energiblanding åbningstid tidszone faciliteter parkeringstype navn måPubliceres identifikator operatørLandekode Ladefacilitet registreringstidspunkt parkeringsbegrænsning vejvisning fysiskReference etage funktioner tilstand identifikator Ladepunkt OCPI Ladefacilitet
OCPI Ladefacilitet kernemodel