Description

Definition:
Logisk objektmodel af byggeblokken Adresse

Beskrivelse:
Modellen beskriver hvilke andre byggeblokke Adresse har sammenhæng til


Adresse/Geografisk inddeling Adresse/Geografisk inddeling Geografisk inddeling Adresse Adresse objektmodel - Byggeblok

Other properties
BackwardRelations

Klassediagrammer(Bruges i fælles Repository)


HistoryOfChanges

19-02-2019 16:21:40: Revision 0 created by Rune Reimann Petersen
*****


ApprovalState Development  
ShowBusinessObjectAsSmallSymbol No