Beskrivelse
Show/Hide
Definition:
Logisk bebgrebsmodel for byggeblokken Aktør

Beskrivelse:
Modellen beskriver helt overordnedet en aktør samt forskellige typer af aktører

Eksempler på Aktører:
- Person registeret i CPR
- VIrksomhed Registeret i CVR
- Myndighed
- Organisation

Myndighed It-System OrgPerson OrgEnhed Organisation Produktionsenhed Virksomhed Person Aktør
Aktør objektmodel - Byggeblok