Beskrivelse
Show/Hide
Definition:
Logisk begrebsmodel for byggeblokken Lokation

Beskrivelse:
Modellen beskriver helt overordnedet en lokation, samt forskellige typer af lokationer.

Eksempler på lokationer:
- Koordinat position(GPS)
- Adresse element (vejnavn, vejnummer, husnummer)

Matrikel Georum Geolinje Geoflade Geografisk inddeling Position Navngivet Sted GeoDanmarkObjekt Lokale Adresse Lokation
Lokation objektmodel - Byggeblok