Sammenhæng til andre byggeblokke
Show/Hide
MatrikulærtElemengt/Sag MatrikulærtElemengt/Sag Øvrige Jordstykke Bestemt fast ejendom Sag Matrikel
Matrikel objektmodel - Byggeblok