Tryk her for  
Beskrivelse
Show/Hide
Modelnavn: Tilstand

Kommentar: Det centrale forretningsobjekt i informationsmodellen for Byggeblokken Tilstand er objektet "Tilstand", altså den værdi (tal, tekst mm.), som bruges til at udtrykke en værdi for en observerbar egenskab på et specifikt tidspunkt. Når man ønsker at sætte en værdi på et givent objekts egenskab(er), er det objektets type samt objekttypens egenskaber, som definerer, hvilke egenskaber der er mulige at sætte værdier på for det givne objekt, samt med hvilke enheder tilstandene skal angives. Definitionen og klassifikationen af forskellige objekttyper og objekttypernes egenskaber har derfor stor betydning i forhold til, hvad det er, man kan "måle" og sætte tilstande på hos forskellige objekter (Se Byggeblok Objekt og observerbarEgenskab)

Et klassifikationssystem er en forudsætning for optimal udnyttelse at byggeblokken Tilstand, særligt i forhold til udvekslingen af tilstandsoplysninger mellem flere parter. Ved at skabe en fælles forståelse og enighed omkring betydningen af de egenskaber og tilstande, der udveksles for et specifikt objekt, vil både afsender og modtager have den samme semantiske forståelse af informationen om objektet. Byggeblokken Tilstand kan derfor medvirke til, at aktører på tværs af forvaltningsområder opnår en fælles forståelse og enighed omkring tilstande, hvilket er en forudsætning for meningsfuld dataudveksling af tilstande på tværs af forvaltninger og systemer.

Modelsprog: Dansk (da)

Ansvarlig: KL

Versionsnummer: 2.0.0

Status: Godkendt

Emneområde:

Lovgrundlag:

Identifikator: https://data.gov.dk/model/core/Tilstand

Afledt af:
Tilstand/DirekteResultatAktivitet Tilstand/DirekteResultatAktivitet Målsætningsaktivitet Indberetningsaktivitet resultatGyldigTid resultatTid Observationsaktivitet DirekteResultatAktivitet konklusionsmetode Konklusionsaktivitet korrektionsfaktor korrektionsregel Korrektionsaktivitet beregningsregel Beregningsaktivitet Vurderingsaktivitet/Aktivitet Vurderingsaktivitet/Aktivitet Tilstand/Vurderingsaktivitet Tilstand/Vurderingsaktivitet Vurderingsaktivitet/Tilstand Vurderingsaktivitet/Tilstand IndirekteResultatAktivitet Tilstand/Objekt Tilstand/Objekt Tilstand/Observerbar egenskab Tilstand/Observerbar egenskab fænomentid resultatværdi Tilstand Objekt ObserverbarEgenskab Aktivitet Resultat Aktiviteter
Tilstand v2.0.0 - Byggeblok informationsmodel