Tryk her for  
Beskrivelse
Show/Hide
Modelnavn: Effektuering

Kommentar: Effektuering sikrer at det, der er bevilget også bliver effektueret. Afhængigt af, hvilken slags ydelse der er bevilget, vil det sige: Udbetalt (økonomisk ydelse), Udleveret (Fysisk ydelse) eller udført (Ressourceydelse).

Forudsætningen for at effektuere er, at der er lagt en plan for det. Ved en del bevillinger, sker der en løbende effektuering. F.eks. vil mange økonomiske bevillinger være en månedlig udbetaling af et beregnet beløb eller en bevilling af rengøring kunne være en ugentlig rengøring på 2 timer. Det er planen, der fortæller hvad der skal ske og de efterfølgende effektueringer, der fortæller hvad der er sket.

Derfor har planen eksempelvis en Dispoisitionsdag (eks. "sidste bankdag i måneden"), mens selve effektueringen har en helt konkret dato for hver effektuering.

I disse tilfælde vil der komme mange effektueringer til en plan.

Andre bevillinger kan være engangs og dermed vil der blot være en effektuering til hver plan.

Effektueringer af planen fortsætter uændret så længe planen har virkning. Ændres i eksempelvis ydelsesbeløbet, sættes den igangværende plan ud af virkning og en ny aktiv plan med det nye ydelsesbeløb startes op.

Omberegning

For økonomiske ydelser kan der ske det, at forudsætningen for beløbets størrelse ændrer sig med tilbagevirkende kraft. Det kan være selve beregningsreglen, takster eller forhold omkring eksempelvis borgeren, som har ændret sig.

Sker det, stoppes den gældende plan og en ny gældende, baguddateret plan med det korrekte beløb oprettes.

Den efterfølgende effektueringskørsel vil konstatere at der er kommet en ny plan og beregner nye effektueringer fra denne plans start. Da der allerede eksisterer effektueringer for de pågældende perioder, sammenlignes de allerede eksisterende effektueringsbeløb med de nye beregnede for samme periode og der udregnes et reguleringsbeløb, som er forskellen mellem den gamle og den nye beregning. Dette kan være både positivt og negativt.

Modelsprog: Dansk(da)

Ansvarlig: KL

Versionsnummer: 1.0.0

Status: Færdig

Emneområde:

Lovgrundlag:

Identifikator: https://data.gov.dk/model/core/Effektuering

Afledt af:
Ressource effektuering/Ressource effektueringsplan Ressource effektuering/Ressource effektueringsplan Ressource effektuering Økonomisk ydelseseffektuering/Bevilget ydelse Økonomisk ydelseseffektuering/Bevilget ydelse Fysisk effektueringsplan/Fysisk effektuering Fysisk effektueringsplan/Fysisk effektuering Fysisk effektuering Ressource effektueringsplan Fysisk effektueringsplan Består af Består af BevilgetYdelse Danner Danner Økonomisk effektuering/Økonomisk ydelseseffektuering Økonomisk effektuering/Økonomisk ydelseseffektuering dispositionsdato effektueringsperiodeSlutdato effektueringsperiodeStartdato ØkonomiskEffektuering ydelsesbeløb ydelsesperiodeSlutDato ydelsesperiodeStartDato ØkonomiskYdelseseffektuering Virksomhed Person Har effektueringsplaner Har effektueringsplaner effektueringsplanSlutDato effektueringsplanStartDato Effektueringsplan Ydelsesmodtager skalManueltGodkendes ydelsesbeløb dispositionsdag forudBagud beregningsfrekvens ØkonomiskEffektueringsplan Effektueringsplanlægning Ydelseseffektuering
Effektuering v1.0.0 - Byggeblok informationsmodel