Tryk her for  
Beskrivelse
Show/Hide
Modelnavn: Bevilling

Kommentar: En bevilling kan opfattes som en "kontrakt" mellem det offentlige og Bevillingsmodtageren (borgere og virksomheder). Den udtrykker dermed "retten til at modtage..."

Fælles for alle ydelser, uanset type, er at de skal bevilges før de kan effektueres.

Selve bevillingen kan bestå af en række bevilgede ydelser, der hver udpeger netop en ydelse, der er bevilget. Dvs. at bevillingen er en ramme, som indeholder en eller flere bevilgede ydelser. Det er bevillingen, som har en relation til den (bevillings)sag, som indeholder dokumentationen for bevillingen.

Modelsprog: Dansk

Ansvarlig: KL

Versionsnummer: 1.0.0

Status: Færdig

Emneområde:

Lovgrundlag:

Identifikator: https://data.gov.dk/model/core/Bevilling

Afledt af:
Bevilling/Bevillingsgiver Bevilling/Bevillingsgiver Aktør Bevillingsgiver Bevilling/Bevillingsmodtager Bevilling/Bevillingsmodtager Virksomhed Person Bevillingsmodtager Bevilling/Sag.1 Bevilling/Sag.1 Sag Kan indgå i Kan indgå i Ydelse Består af Består af tilbagebetalingspligtig begrundelse bevilgetYdelseSlutDato bevilgetYdelseStartDato BevilgetYdelse begrundelse bevillingSlutDato bevillingStartDato Bevilling Bevilling
Bevilling v1.0.0 - Byggeblok informationsmodel