Tryk her for  
Beskrivelse
Show/Hide
Modelnavn: Ydelse

Kommentar: Ydelser er "noget", der kan bevilges til personer eller virksomheder. Det er altså beskrivelsen af det, der kan bevilges, og ikke selve bevillingen.

Ydelseskataloget er en samling af ydelser og giver dermed (et samlet) overblik over alt det, der kan bevilges.

Ydeler kan opdeles i 4 forskellige typer:

- Økonomiske ydelser (Penge)
- Fysiske ydelser (konkrete "ting". f.eks. kørestol)
- Ressourceydelser (Tid. eksempelvis græsklipning eller rengøring)
- Tilladelser (Eksempelvis alkoholbevilling, byggetilladelse)

Fælles for dem alle er, at de bevilges efter en regel, konteres efter en regel og har ophæng i en lov.

Særligt for Økonomiske ydelser er at de har en beregningsregel, som udregner hvor meget borger eller virksomhed får, når den enkelte ydelse er bevilget.

Modelsprog: Dansk

Ansvarlig: KL

Versionsnummer: 1.0.0

Status: Færdig

Emneområde:

Lovgrundlag:

Identifikator: https://data.gov.dk/model/core/Ydelse

Afledt af:
Tilladelse Ressource ydelse Fysisk ydelse Må bevilges sammen med Må bevilges sammen med Anvender Anvender Bevilges efter Bevilges efter Konteres efter Konteres efter bevillingsregel Bevillingsregel Beregnes efter Beregnes efter bevillingssats ydelsessats Sats konteringsregel Konteringsregel beregningsregel Beregningsregel Danner grundlag for Danner grundlag for Er klassificieret som Er klassificieret som Klasse Lovgrundlag tilbagebetalingspligtig ydelsesdefinition ydelsesnavn Ydelse skalManueltGodkendes dispositionsdag forudBagud beregningsfrekvens aMBPligtig aTPPligtig bSkattepligtig aSkattepligtig ØkonomiskYdelse Ydelseskatalog
Ydelse v1.0.0 - Byggeblok informationsmodel