Description

Definition:
Logisk Objektmodel af Byggeblokken Objekt

Beskrivelse:
Modellen beskriver og viser hvordan Forretningsobjekt "Objekt" kan forstås. Modellen er generisk, og kan derfor bruges på tværs af forretningsområder til at beskrive alle typer af objekter.


ObjektEgenskab/Resultatconstraint ObjektEgenskab/Resultatconstraint ObjektEgenskab/Enhed ObjektEgenskab/Enhed Resultatconstraint Enhed ObjektEgenskab/Dokument.1 ObjektEgenskab/Dokument.1 Dokument Objekttype/Klasse.1 Objekttype/Klasse.1 ObjektEgenskab/Klasse.1 ObjektEgenskab/Klasse.1 Klasse Objekttype/Objekt Objekttype/Objekt ObjektEgenskab/Objekttype.1 ObjektEgenskab/Objekttype.1 Objekt Objekttype ObjektEgenskab Objekt objektmodel - Byggeblok

Other properties
BackwardRelations

Objekt objektmodel byggeblok


HistoryOfChanges

25-05-2018 20:02:40: Revision 0 created by Rune Reimann Petersen
*****


ApprovalState Development  
ShowBusinessObjectAsSmallSymbol No