Beskrivelse
Show/Hide
Navn: Referencearkitektur for Observation og Måling

Type: Referencearkitektur

Beskrivelse: Referencearkitektur for ensartet opsamling og dokumentation af data på tværs af natur- miljø og klimaområdet, med henblik på bedre dataudveksling, sammenstilling og anvendelse af data på tværs. Referencearkitekturen tager udgangspunkt i den fælleskommunale rammearkitektur og internationale standarder fra EU (INSPIRE)

Version: 1.0.0

Emneområde: Natur- miljø- og klimaområdet

Sprog: Dansk(da)

Ansvarlig Organsiation: Danmarks Miljøportal i samarbejde med KL og Miljøstyrelsen
Informationsmodel for prøver Informationsmodel for Observerbare egenskaber(emnekatalog) Informationsmodel for observationsfaciliteter og udstyr Informationsmodel for kvalitet Informationsmodel for aktiviteter og resultater
Referencearkitektur for Observation og Måling