Tryk her for  
Beskrivelse
Show/Hide
Modelnavn: Aktør

Kommentar: På tværs af den kommunale forretning er der ofte behov for, at registrere oplysninger om aktører (Hvem er det der har udført noget, eller hvem som har ansvaret for en opgave) i kommunale fagsystemer. Byggeblokken aktør er central i forhold til, at redegøre for den aktør som har en bestemt rolle i en specifik kontekst eller i forhold til en specifik opgave. Dette kan eksempelvis være at redegøre for den medarbejder som er ansvarlig for en børnefaglig undersøgelse af et udsat barn, eller at redegøre for de forskellige aktører som deltager i et møde.

Modelsprog: Dansk

Ansvarlig: KL

Versionsnummer: 1.0.0

Status: Færdig

Emneområde:

Lovgrundlag:

Identifikator:

Afledt af:
Myndighed Produktionsenhed Virksomhed OrgPerson OrgEnhed Organisation Person ItSystem Aktør Organisation Virksomhed Person Myndighed
Aktør v1.0.0 - Byggeblok informationsmodel