Tryk her for  
Beskrivelse
Show/Hide
Modelnavn: Lokation

Kommentar: Formålet med byggeblokken Lokation er, at sætte rammerne for hvordan begrebet lokation skal forstås. Derudover er formålet at redegøre for de forskellige måder hvorved en lokation kan beskrives. Byggeblokken Lokation udpeger og samler forskellige typer af "lokationer" under den sammen lokationsbetegnelse. Eksempelvis er en adresse en type af lokation, og det samme gælder for en GPS-position eller et lokale. Fælles rammer for hvordan en "lokation" skal forstås og beskrives, kan medvirke til en fælles logisk forståelse og sprog omkring begrebet lokation og forskellige lokationstyper på tværs af It-systemer.

Eksempler på lokationer:
- Koordinat position(GPS)
- Adresse element (vejnavn, vejnummer, husnummer)


Modelsprog: Dansk (da)

Ansvarlig: KL

Versionsnummer: 1.0.0

Status: Godkendt

Emneområde:

Lovgrundlag:

Identifikator: https://data.gov.dk/model/core/Lokation

Afledt af:
rum referencesystem id Georum linje referencesystem id Geolinje flade referencesystem id Geoflade Matrikel Danmarks geografiske inddelinger(DAGI) v1.0.1 - Grunddata informationsmodel (OP) AdministrativInddeling Adresse/Lokale Adresse/Lokale NavngivetSted beskrivelse betegnelse Lokale Relativ position/Absolut position Relativ position/Absolut position id Position relativTil retning afstand RelativPosition position referencesystem Geopunkt GeoDanmarkObjekt Adresse Lokation Administrative geografi Fysisk geografi
Lokation v1.0.0 - Byggeblok informationsmodel