Tryk her for  
Beskrivelse
Show/Hide
Modelnavn: Organisation

Kommentar: Specifikation af en model for Organisation (Organisationsmodellen). Formålet med Organisations-modellen er at tilbyde et fælles sprog for beskrivelse af formelle organer og de elementer, som indgår heri. Dette skal understøtte en mere smidig udveksling af organisationsoplysninger mellem it-systemer, som indeholder eller anvender disse organisationsoplysninger. Modellen kan enten alene eller i kombination med elementer fra andre modeller, som eksempelvis Sagsmodellen (se [SAG]), anvendes til at bygge udvekslingsmodeller, som lægges til grund for udvikling af snitflader.

Organisationsoplysninger skabes, anvendes og vedligeholdes flere steder i flere forskellige organisationssystemer i en organisation. Løn-systemer, økonomisystemer, fagsystemer og ESDH-systemer indeholder alle forskellige beskrivelser af organisationen. I praksis giver det anledning til stort vedligeholdelsesarbejde, usikkerhed om hvilke oplysninger der er autoritative, samt et antal ikke-standardiserede integrationer.

Modelsprog: Dansk

Ansvarlig: KL

Versionsnummer: 2.0.0

Status: Godkendt på 6. møde i Arkitekturboard 5. september 2018

Emneområde:

Lovgrundlag:

Identifikator: https://data.gov.dk/model/core/Organisation

Afledt af:
Klasse/OrgEnhed Klasse/OrgEnhed Klasse/Kontaktpunkt Klasse/Kontaktpunkt Klasse/It-system Klasse/It-system Klasse/Forretningsfunktion.1 Klasse/Forretningsfunktion.1 Klasse/Forretningsfunktion Klasse/Forretningsfunktion Klasse OrgEnhed/OrgEnhed OrgEnhed/OrgEnhed Organisation/Organisation Organisation/Organisation OrgEnhed/Organisation OrgEnhed/Organisation Organisation/OrgEnhed Organisation/OrgEnhed Organisation/OrgPerson Organisation/OrgPerson Organisation/Medlemskab Organisation/Medlemskab Medlemskab/OrgPerson Medlemskab/OrgPerson Virksomhed/Organisation Virksomhed/Organisation Virksomhed virkningTil virkningFra medlemskabRolle id Medlemskab Forretningsfunktion/It-system Forretningsfunktion/It-system It-system/Forretningsfunktion It-system/Forretningsfunktion Forretningsfunktion/OrgEnhed Forretningsfunktion/OrgEnhed OrgEnhed/Forretningsfunktion OrgEnhed/Forretningsfunktion itSystemnavn id ItSystem id Forretningsfunktion Adresse/Kontaktpunkt Adresse/Kontaktpunkt Adresse Kontaktpunkt/OrgPerson Kontaktpunkt/OrgPerson Kontaktpunkt/Organisation Kontaktpunkt/Organisation Kontaktpunkt/OrgEnhed Kontaktpunkt/OrgEnhed virkningTil virkningFra kontaktBeskrivelse kontaktInformation kontaktpunktNavn id Kontaktpunkt Person/OrgPerson Person/OrgPerson Person Myndighed orgPersonNavn id OrgPerson virkningTil virkningFra pNnummer enhedsnavn id OrgEnhed organisationsnavn id Organisation Organisationsstruktur
Organisation(OIO) v2.0.0 - Byggeblok informaitonsmodel