Tryk her for  
Beskrivelse
Show/Hide
Modelnavn: Matrikel

Kommentar: Udstillingsmodel for Matrikelregisteret

Modelsprog: Dansk(da)

Ansvarlig:

Versionsnummer: 1.2.3

Status:

Emneområde:

Lovgrundlag:

Identifikator:

Afledt af:
Sammenhæng til andre byggeblokke
Show/Hide
MatrikulærtElement/Sag MatrikulærtElement/Sag Sag Grunddata-website SamletFastEjendom/Jordstykke SamletFastEjendom/Jordstykke Jordstykke/SamletFastEjendom Jordstykke/SamletFastEjendom geometri Nullinje JordstykkeTemaflade/Jordstykke JordstykkeTemaflade/Jordstykke jordstykkeLokalId tematype temaFladeID geometri JordstykkeTemaflade Centroide/Jordstykke Centroide/Jordstykke jordstykkeLokalId geometri Centroide Temalinje/Jordstykke Temalinje/Jordstykke Temalinje/Matrikelskel Temalinje/Matrikelskel tematype originalTemafladeID geometri matrikelskelLokalId jordstykkeLokalId forløb Temalinje OptagetVej/Jordstykke OptagetVej/Jordstykke jordstykkeLokalId transformationsId vejtype vejbredde produktionsmetode geometri OptagetVej Matrikelskel/Jordstykke Matrikelskel/Jordstykke Matrikelskel/Jordstykke Matrikelskel/Jordstykke Matrikelskel/Skelpunkt Matrikelskel/Skelpunkt transformationsId skeltype produktionsmetode oprindelseJournalnummer geometri venstreJordstykkeLokalId skelpunktLokalId skelforretningsSagsLokalId oprindelsesSagsLokalId højreJordstykkeLokalId administrativGrænseKode Matrikelskel transformationsId punktKlasse produktionsmetode oprindelseJournalnummer indlægningstype supplerendeMålingSagsLokalId oprindelsesSagsLokalId geometri Skelpunkt Lodflade/Jordstykke Lodflade/Jordstykke vejarealberegningsstatus vejareal vandarealinkludering supplerendeMålingSagLokalId strandbeskyttelse stormfald stammerFraJordstykkeLokalId sognekode skelforretningssagsLokalId samletFastEjendomLokalId registreretAreal regionskode matrikelnummer majoratsskov kommunekode klitfredning jordrente fredskov faelleslod ejerlavskode delnummer brugsretsareal arealtype arealbetegnelse arealberegningsmetode Jordstykke jordstykkeLokalId geometri Lodflade Ejerlejlighed/SamletFastEjendom Ejerlejlighed/SamletFastEjendom BygningPåFremmedGrund/Ejerlejlighed BygningPåFremmedGrund/Ejerlejlighed geometri BygningPåFremmedGrundFlade geometri BygningPåFremmedGrundPunkt BygningPåFremmedGrund/SamletFastEjendom BygningPåFremmedGrund/SamletFastEjendom samletAreal iBygningPåFremmedGrund fordelingstalTæller fordelingstalNævner ejerlejlighedsnummer samletFastEjendomLokalId ejerlejlighedskort bygningPåFremmedGrundLokalId Ejerlejlighed jordstykkeLokalId udskiltVej landbrugsnotering hovedejendomOpdeltIEjerlejligheder geometri erFælleslod arbejderbolig SamletFastEjendom rids påHavet oprindelse samletFastEjendomLokalId opdeltIEjerlejligheder BygningPåFremmedGrund bfeNummer BestemtFastEjendom Ejerlejlighedslod/Ejerlejlighed Ejerlejlighedslod/Ejerlejlighed lodLitra lodBeliggenhedstekst lodAreal geometri etagebetegnelse ejerlejlighedLokalId Ejerlejlighedslod virkningTil virkningsaktør virkningFra status registreringTil registreringsaktør registreringFra påtænktHandling id forretningsproces forretningsområde senesteSagLokalId sekundærForretningshændelse forretningshændelse MatrikulærtElement
Matrikel v1.2.3 - Grunddata informationsmodel