Tryk her for  
Beskrivelse
Show/Hide
Modelnavn: Indsats

Kommentar: Hver gang der igangsættes eller foretages noget, som har til formål at ændre, flytte, påvirke eller bibeholde noget, er der tale om en Indsats. Indsatser forekommer i mange forskellige kontekster og kan eksempelvis omhandle den medicinske behandling af en hjertepatient, den økonomiske ydelse, der gives til en udsat borger, eller den ressourceindsats, der kræves for at oprense en sø for bundslam.

Byggeblokken Indsats har til formål at give en ensartet måde at arbejde med begrebet indsats, så det er muligt at beskrive og dokumentere indsatser på samme vis, uanset i hvilket forvaltningsområde indsatsen foretages. Dette kan være med til at øge forståelsen, koordineringen samt udvekslingen af indsatser på tværs af forretningsdomæner, hvilket kan bidrage til, at borgere vil opleve en mere sammenhængende service, når indsatserne i højere grad kan koordineres mellem forvaltningsområder og aktører.

Byggeblokken Indsats giver mulighed for at arbejde med den påvirkning (Indsatseffekt), en indsats har haft på den Tilstand, der er grundlaget og formålet for gennemførelsen af indsatsen. Ved at tage udgangspunkt i den samme tilstand over en tidsperiode, er det muligt at vurdere, hvor meget tilstanden har rykket sig (progression) under gennemførelsen af indsatsen. Herunder i hvor høj grad målet med indsatsen er opnået (Målopfyldelsesgrad) forskellige steder i indsatsens liv, og om der eksempelvis skal ske en forøgelse i ressourceindsatsen (ressourceforbrug) for at opnå det ønskede mål. Alt dette kan medvirke til, at det er lettere at vurdere, om den indsats som er påbegyndt for en borger, virker efter hensigten. Herudover kan det medvirke til, at gøre dette lettere for aktører på tværs af forretningsområder at vurdere hvilke indsatser som er de rette for en borger.

Herudover kan det generelle formål for alle fælleskommunale byggeblokke læses i afsnittet " Om Byggeblokke" http://info.rammearkitektur.dk/index.php/Om_Byggeblokke

Generelt gælder det for alle indsatser at de:

- Er en særlig type af Aktivitet, som er speciel fordi den kan opsætte mål for tilstande
- Er en særlig type af aktivitet som kan påvirke de tilstande som er blevet opsat som mål
- Flere indsats(aktiviteter) kan samles i et indsatsforløb, med et overordnet formål
- Består af en eller flere Indsatsaktiviteter

Modelsprog: Dansk (da)

Ansvarlig: KL

Versionsnummer: 1.0

Status: Godkendt ved det femte møde i Arkitekturboardet 05. juli 2018

Emneområde:

Lovgrundlag:

Identifikator: https://data.gov.dk/model/core/Indsats

Afledt af:
Aktivitet/Aktivitetspakke Aktivitet/Aktivitetspakke Indsatsforløb/Aktivitetspakke Indsatsforløb/Aktivitetspakke Indsatsforløb/Klasse Indsatsforløb/Klasse Indsatsaktivitet/Klasse Indsatsaktivitet/Klasse Indsatsforløb/Tilstand.2 Indsatsforløb/Tilstand.2 Indsatsforløb/Tilstand.1 Indsatsforløb/Tilstand.1 Indsatsforløb/Tilstand Indsatsforløb/Tilstand Indsatsaktivitet/Indsatsforløb Indsatsaktivitet/Indsatsforløb Beslutningsaktivitet/Indsatsforløb Beslutningsaktivitet/Indsatsforløb Indsatsaktivitet/Tilstand Indsatsaktivitet/Tilstand Indstillingsaktivitet/Tilstand.1 Indstillingsaktivitet/Tilstand.1 Indstillingsaktivitet/Tilstand Indstillingsaktivitet/Tilstand Indstillingsaktivitet/Indsatsaktivitet Indstillingsaktivitet/Indsatsaktivitet Indstillingsaktivitet/Indsatsforløb Indstillingsaktivitet/Indsatsforløb Beslutningsaktivitet/Indsatsaktivitet Beslutningsaktivitet/Indsatsaktivitet Beslutningsaktivitet/Aktivitet Beslutningsaktivitet/Aktivitet Indsatsaktivitet/Aktivitet Indsatsaktivitet/Aktivitet Indstillingsaktivitet/Aktivitet Indstillingsaktivitet/Aktivitet Indsatsaktivitet Beslutningsaktivitet Indstillingsaktivitet Tilstand Klasse Indsatsforløb Aktivitetspakke Aktivitet
Indsats v1.0.0 - Byggeblok informationsmodel