Tryk her for  
Beskrivelse
Show/Hide
Modelnavn: Klassifikation

Kommentar: Her specificeres Klassifikationsmodellen, som en informationsmodel for Klassifikationer. Klassifikationer (eller klassifikationssystemer) dækker over ordnede videnssystemer, som kan anvendes til emnemæssig opmærkning.
FORM (den Fællesoffentlige Reference Model) (se [FORM] og KL's Emnesystematik (KLE, se [KLE]) er eksempler på klassifikationer, der kan beskrives af Klassifikationsmodellen. I praksis vil al slags systematisk klassifikation med en eller flere facetter (gruppe af begreber tilhørende samme kategori) kunne beskrives med Klassifikationsmodellen, herunder kontoplaner, uddannelseskategorier, kompetencemodeller, sundhedsfaglige klassifikationssystemer osv.

Formålet med Klassifikationsmodellen er, at den skal kunne give en ensartet beskrivelse af forskellige klassifikationssystemer med tilhørende oplysninger, samt kunne tilføre klassemærker eller journalnøgler (entries fra klassifikationssystemer/journalplaner beregnet til opmærkning) til andre modeller som fx Sagsmodellen, Dokumentmodellen og Organisationsmodellen.


Modelsprog: Dansk (da)

Ansvarlig: KL

Versionsnummer: 2.0.0

Status: Godkendt på 6. møde i Arkitekturboard 5. september 2018

Emneområde:

Lovgrundlag:

Identifikator: https://data.gov.dk/model/core/klassifikation

Afledt af:
Sammenhæng til andre byggeblokke
Show/Hide
Klasse/Klasse.8 Klasse/Klasse.8 Klasse/Klasse.7 Klasse/Klasse.7 Klasse/Klasse.6 Klasse/Klasse.6 Klasse/Klasse.5 Klasse/Klasse.5 Klasse/Klasse.1 Klasse/Klasse.1 Klasse/Klasse Klasse/Klasse facet/Lovgrundlag facet/Lovgrundlag Organisationsaktør/Klasse.2 Organisationsaktør/Klasse.2 Organisationsaktør/Klasse.1 Organisationsaktør/Klasse.1 Organisationsaktør/Klasse Organisationsaktør/Klasse Organisationsaktør/facet.2 Organisationsaktør/facet.2 Organisationsaktør/facet.1 Organisationsaktør/facet.1 Organisationsaktør/facet Organisationsaktør/facet Klassifikation/Organisationsaktør.1 Klassifikation/Organisationsaktør.1 Klassifikation/Organisationsaktør Klassifikation/Organisationsaktør Aktør OrgEnhed Organisation Søgeord/Klasse Søgeord/Klasse søgeordskategori søgeordsbeskrivelse søgeordIdentifikator Søgeord Klasse/Lovgrundlag Klasse/Lovgrundlag Lovgrundlag Klassifikation/facet.1 Klassifikation/facet.1 Klasse/facet Klasse/facet virkningTil virkningFra ændringsdato ændringsnotat eksempel titel beskrivelse brugervendtNøgle id Klasse supplement ophavsret beskrivelse brugervendtNøgle id Facet virkningTil virkningFra ophavsret publiceretIdentifikator version beskrivelse kaldenavn id Klassifikation
Klassifikation(OIO) v2.0.0 - Byggeblok informationsmodel