Beskrivelse
Show/Hide
Katalog over samtlige byggeblokke som er optaget i den fælleskommunale rammearkitektur.

Informationsmodellerne er detaljerede modeller, hvis formål er at vise hvilke informationer den pågældende byggeblok indeholder.

Flere af de byggeblokke som er optaget i den fælleskommunale rammearkitektur er modeller som stammer fra grunddataprogrammet. Disse er modelleret som byggeblokke her i kataloget, men er en til en med modellerne i grunddataprogrammet. NB ikke alle grunddata byggeblokke er modelleret i kataloget endnu.

Stednavne v0.5.0 -  Grunddata informationsmodel Person(CPR) v1.2.0 - Grunddata informationsmodel Matrikel v1.2.3 - Grunddata informationsmodel GeoDanmark 0.5.0 - Grunddata informationsmodel Ejerskab v.0.5.0 - Grunddata informationsmodel Ejendomsvurdering v0.5.0 - Grunddata informationsmodel Danmarks geografiske inddelinger(DAGI) v1.0.1 - Grunddata informationsmodel (OP) Danmarks adresser(DAR) v2.0.0 - Grunddata informationsmodel Centrale Virksomhedsregister(CVR) v1.0.0 - Grunddata informationsmodel Bygninger og boliger v2.4.0 - Grunddata informationsmodel Sammenhængsmodel TIAOO v1.0.0 (Aktivitet, Tilstand, Objekt, Observerbaregenskab) Sammenhængsmodel YBE v0.9.0 (Ydelse, Bevilling og Effektuering) Sammenhængsmodel TAO v0.9.0 (Tilstand, Aktivitet, Objekt, Observerbaregenskab) Ydelse v1.0.0 - Byggeblok informationsmodel Tilstand v2.0.0 - Byggeblok informationsmodel Sag(OIO) v2.0.0 - Byggeblok informationsmodel Organisation(OIO) v2.0.0 - Byggeblok informaitonsmodel ObserverbarEgenskab - v0.9.0 - Byggeblok informationsmodel Objekt v2.0.0 - Byggeblok informationsmodel Myndighed(CPR) v1.0.0 - Byggeblok informationsmodel Lokation v1.0.0 - Byggeblok informationsmodel Klassifikation(OIO) v2.0.0 - Byggeblok informationsmodel Indsats v1.0.0 - Byggeblok informationsmodel Effektuering v1.0.0 - Byggeblok informationsmodel Dokument(OIO) v2.0.0 - Byggeblok informationsmodel Bevilling v1.0.0 - Byggeblok informationsmodel Aktør v1.0.0 - Byggeblok informationsmodel Aktivitet v1.1.0 - Byggeblok informationsmodel
Byggeblokoverblik