Værgemål/SimpelAdresse Værgemål/SimpelAdresse Person/Værgemål Person/Værgemål VirkningTil VirkningFraUsikkerhedsmarkering VirkningFra Værgenavn Værgemål Civilstand/Person Civilstand/Person UdrejseIndrejse/SimpelAdresse UdrejseIndrejse/SimpelAdresse Person/Cprhaendelse Person/Cprhaendelse Forretningshændelse RettetDen Forretningsområde Afleveringsdato Afledtmarkering CPRHændelse Civilstand/PersonUdenCpr Civilstand/PersonUdenCpr Navnemarkering Navn FødselsdatoUsikkerhedsmarkering Fødselsdato PersonUdenCPR Separation/Civilstand Separation/Civilstand Status VirkningTilUsikkerhedsmarkering VirkningTil VirkningFraUsikkerhedsmarkering VirkningFra Separation Foraelderoplysning/Person Foraelderoplysning/Person Person/Flyttepaabud Person/Flyttepaabud VirkningFra Bemærkninger Flyttepåbud Person/Forsvinding Person/Forsvinding Status VirkningTilUsikkerhedsmarkering VirkningTil VirkningFraUsikkerhedsmarkering VirkningFra Forsvinding Person/UdrejseIndrejse Person/UdrejseIndrejse Status VirkningTilUsikkerhedsmarkering VirkningTil VirkningFraUsikkerhedsmarkering VirkningFra CPRLandUdrejse CPRLandIndrejse CPRLandekodeUdrejse CPRLandekodeIndrejse UdrejseIndrejse Person/Notat Person/Notat VirkningTil VirkningFra Notatnummer Notatlinie Notat Person/KommunaleForhold Person/KommunaleForhold KommunaleForholdstype VirkningFraUsikkerhedsmarkering VirkningFra KommunaleForholdskode Bemærkninger KommunaleForhold Person/Folkekirke Person/Folkekirke Status Tilhørsforhold VirkningTilUsikkerhedsmarkering VirkningTil VirkningFraUsikkerhedsmarkering VirkningFra Folkekirke Foraeldremyndighedsoplysning/Person Foraeldremyndighedsoplysning/Person Person/Foraeldremyndighedsoplysning Person/Foraeldremyndighedsoplysning Forældremyndighedsindehaverrolle VirkningTil VirkningFraUsikkerhedsmarkering VirkningFra Forældremyndighedsoplysning Person/Foraelderoplysning Person/Foraelderoplysning Forælderrolle VirkningFraUsikkerhedsmarkering VirkningFra Forælderoplysning Person/Statsborgerskab Person/Statsborgerskab Status VirkningTilUsikkerhedsmarkering VirkningTil VirkningFraUsikkerhedsmarkering VirkningFra CPRLandenavn CPRLandekode Statsborgerskab Person/Civilstand Person/Civilstand Status Civilstandstype VirkningTilUsikkerhedsmarkering VirkningTil VirkningFraUsikkerhedsmarkering VirkningFra Civilstand Person/Personnummer Person/Personnummer Status VirkningTilUsikkerhedsmarkering VirkningTil VirkningFraUsikkerhedsmarkering VirkningFra Nummer Personnummer Person/Beskyttelse Person/Beskyttelse Beskyttelsestype Status VirkningTil VirkningFra Beskyttelse CprAdresse/Adresseoplysninger CprAdresse/Adresseoplysninger SimpelAdresse/Adresseoplysninger SimpelAdresse/Adresseoplysninger Vejadresseringsnavn SideDør Postnummer Postdistrikt Husnummer Etage DARAdresse CPRVejkode CPRKommunenavn CPRKommunekode Bynavn Bygningsnummer CPRAdresse Adresselinie5 Adresselinie4 Adresselinie3 Adresselinie2 Adresselinie1 SimpelAdresse Person/Adresseoplysninger Person/Adresseoplysninger VirkningTilUsikkerhedsmarkering VirkningTil VirkningFraUsikkerhedsmarkering VirkningFra TilflytningsdatoKommuneUsikkerhedsmarkering TilflytningsdatoKommune Status Fraflytningskommunenavn Fraflytningskommunekode FraflytningsdatoKommuneUsikkerhedsmarkering FraflytningsdatoKommune CONavn Adresseoplysninger Person/Navn Person/Navn Status Fornavne Mellemnavnsmarkering Fornavnsmarkering Efternavnsmarkering VirkningTilUsikkerhedsmarkering VirkningTil VirkningFraUsikkerhedsmarkering VirkningFra Mellemnavn Efternavn Adresseringsnavn Personnavn Person/Valgoplysninger Person/Valgoplysninger Valgoplysningstype VirkningTil VirkningFra Valgretdato Valgoplysninger Køn Status VirkningTilUsikkerhedsmarkering VirkningTil Virkningsaktør VirkningFraUsikkerhedsmarkering VirkningFra SupplerendeFoedselsregistreringssted Stilling StatusdatoUsikkerhedsmarkering Statusdato RegistreringTil Registreringsaktør RegistreringFra Identifikation FødselsdatoUsikkerhedsmarkering Fødselsdato CPRFødselsregistreringsstedNavn CPRFødselsregistreringsstedKode Person Person (CPR) informationsmodel - Byggeblok

Other properties
HistoryOfChanges

8/15/2017 10:54:17 AM: Revision 0 created by Peter Thrane
*****


ApprovalState Development