Description

Der findes typisk flere organisationssystemer i en organisation. Det betyder, at oplysninger om organisations- og personaledata skal vedligeholdes i en lang række systemer, det være sig lønsystemer, økonomisystemer, fagsystemer og ESDH-systemer. I praksis giver det anledning til stort vedligeholdelsesarbejde, usikkerhed omkring hvilke oplysninger der er de ’rigtige’ samt x antal ikke-standardiserede integrationer. Det er baggrunden for ønsket om en fælles standard for udveksling af informationer om organisations- og personaledata. Forskellige organisationssystemer vil typisk beskrive forskellige aspekter af organisationen: en organisation (juridisk enhed), funktionel organisation, sikkerhedsmæssig organisation, projektorganisation, matrixorganisation, teams, grupper og systemer. Det er ambitionen med standarderne at kunne rumme flere organisationstyper samtidig. Det specificerede interface vil kunne monteres på et eksisterende system, eller der kan udvikles en ny komponent til understøttelse af interfacet. Organisation vedrører organisatoriske aktører med forskellige typebetegnelser – eller mere præcist ’aktørtyper’. Aktører kan have relationer til hinanden og til fremmede objekter som f.eks. Myndigheder, Personer og Virksomheder. Relationen kan navngives og repræsenterer ofte den rolle, som de to objekter indtager i forhold til hinanden.
Organisatoriske enheder (afdelinger, kontorer, centre, team, projekter osv.) har tilknyttede personer (ansatte, konsulenter, tilknyttede) og itsystemer. Enhederne optræder ikke nødvendigvis hierarkisk og kan gå på tværs af organisationer. Ambitionen er også at kunne beskrive den udførende organisation. At udføre en aktivitet forudsætter kompetence i form af opgavekendskab eller andre færdigheder.
Begrebet ’organisatorisk funktion’ anvendes om en funktion eller rolle, som en aktør har i forhold til de øvrige aktører. Organisatorisk funktion vil derfor typisk have et funktionelt navn og en relation til den eller de opgaver, som udføres. Organisatorisk funktion kan eksistere selvstændigtuden tilknytning til organisatorisk enhed eller organisation og er derfor et
selvstændigt objekt.
Bruger dækker både personer og it-systemer som er en del af en organisation (ansatte, tilknyttede), fra andre organisationer, fra virksomheder, borgere osv. Bruger skal forstås som brugerkonto.
Ordet ’organisering’ eller ’organisationsview’ anvendes om et udsnit af aktører, som har et fælles formål. Organisationsview kan være: den hierarkiske organisering, projektorganisering, opgaveorganisering osv. Der anvendes ’Organisatorisk enhed’ til at rumme dette view.
Ordet ’den samlede organisering’ kan bruges om alle de organisatoriske enheder og de organisatoriske funktioner som et hele. Modellen kan rumme organisationer, som er myndigheder eller virksomheder. Vi begrænser os altså ikke til at beskrive en offentlig organisation.
Organisation kan også relatere til en anden organisation – f.eks. organisationer man samarbejder med, eller organisationer man har kontrakt med.
Aktørerne med relation til én organisation kan godt have en anden relation til en anden organisation.
Organisation med relationer kan holde sammen på organisatoriske enheder med organisatoriske funktioner – men aktører forudsættes ikke at være relateret til en organisation.

FIND ORGANISATIONSSTANDARDEN HER: http://digitaliser.dk/resource/1569113


It-System/Virksomhed It-System/Virksomhed Aktør/Dokument Aktør/Dokument Organisation/Virksomhed Organisation/Virksomhed Dokument Interessefællesskab/Aktør.1 Interessefællesskab/Aktør.1 Bruger/Aktør.1 Bruger/Aktør.1 It-System/Aktør.1 It-System/Aktør.1 OrgFunktion/Aktør.1 OrgFunktion/Aktør.1 OrgEnhed/Aktør.1 OrgEnhed/Aktør.1 Organisation/Aktør.1 Organisation/Aktør.1 Bruger It-System Interessefællesskab OrgFunktion orgEnhed Organisation Aktør/Aktør Aktør/Aktør Aktør/Adresse Aktør/Adresse Aktørtype Aktørtype Aktør/Person Aktør/Person Adresse Klasse Virksomhed Person Aktør Organisation objektmodel

AssociatedWith  
CanApprove  

Other properties
ApprovalState Finished  
ShowBusinessObjectAsSmallSymbol No  
ApprovalDate 2015 mar 10