BreaksDownTo  
CirculateTo  
CanApprove  

Other properties
ShortDescription

Formålet med serviceinterfacet er at understøtte en mere smidig
udveksling af oplysninger om logiske arkiver mellem systemer, herunder
fagsystemer og ESDH-systemer.
Sager og dokumenter, som har en saglig eller logisk sammenhæng, kan via
det standardiserede interface Arkivstruktur leve i forskellige systemer, men
alligevel fremfindes og evt. afleveres samlet på et givet tidspunkt.
Systemer (serviceudbydere), der implementerer serviceinterfacet, opnår
derved en standardiseret måde at modtage og levere arkivoplysninger.
Systemer (serviceanvendere) kan anvende serviceinterfacet til at modtage
arkivoplysninger fra/levere arkivoplysninger til serviceudbyder.
Serviceinterfacet kan endvidere anvendes til at flytte ansvaret for
håndteringen af arkiver til andre systemer, der implementerer
serviceinterfacet.
Serviceinterfacet kan monteres på eksisterende fagsystemer og ESDHsystemer,
der i dag fungerer som logiske arkiver. Der kan på den måde
sameksistere mange forskellige systemer i en myndighed, der alle fungerer
som logiske arkiver og som alle implementerer serviceinterfacet. Fordelen
er, at de herved kan spille sammen på en standardiseret måde.
Serviceinterfacet kan også understøtte brugssituationer, hvor man ønsker,
at ESDH-løsninger kan tilbyde interfaces og funktionalitet, der gør det
muligt for ESDH-løsningen at være arkiv for andre systemer. På den måde
kan man ved udvikling af fagsystemer – hvor det giver mening – undgå at
udvikle funktionalitet til opbevaring af arkivoplysninger.

Arkiv er defineret i OIO standarden arkivstruktur v 1.1 som er en del af sag- og dokumentstandarderne.


ApprovalState Finished  
ApprovalDate 2015 mar 10