BreaksDownTo  
AssociatedWith  
CanApprove  

Other properties
ShortDescription

Partskontakt registrerer alle indgående og udgående henvendelser til parter (personer, organisationer og virksomheder).

Den indeholder tidspunktet for henvendelsen med relationer til relevante eksterne objekter.
Formålet er at understøtte overblik over henvendelser, som sammen med fx byggeblokken sag kan give et sagsoverblik og sammen med byggeblokken Dokument, give et dokumentoverblik samt alle kontakter (henvendelser) til parten.
Når fx et ydelsessystem træffer en afgørelse, som sendes via Digital Post vil den besked, der dannes i den sammenhæng blive til en registrering i denne byggeblok.
På samme måde vil en henvendelse i borgerservice kunne registreres her (evt. som journalnotat).
Byggebloggen svarer til en del af et CRM system.


SystemType Database  
ApprovalState Finished  
ApprovalDate 2015 mar 10