Description

Den er tænkt på samme måde som decision models:

En beslutning træffes på grundlag af information fra andre beslutninger eller på grundlag af regelfamilier, der fordrer bestemt information.

Denne information findes i objekter eller som data, som er indsamlet i en proces.

Dermed kan en beslutning arbejde på to måder:

1) Den kan hente information fra de øvrige byggeblokke ved at udstede et antal 'søg beskeder' og når beskederne kommer med objekternes information, indsættes den i beslutningsfamilien.
2) Den kan abonnere på ændringer i objekter og afprøve beslutningerne efterhånden som der kommer nye data.

Hvis alle objekter har dobbelthistorik, skal beslutningen blot dokumenteres ved at registere udfaldet og tidspunktet - så vil den altid kunne genskabes.

I de tilfælde, hvor data IKKE har dobbelthistorik, vil vi gemme objekternes dataindhold, for at kunne genskabe en beslutning.


BreaksDownTo  

Other properties
ShortDescription

Byggeblokken beslutning har til formål at danne beslutningsgrundlag og evt. træffe en beslutning. Beslutningsgrundlaget findes som objekter i rammearkitekturens øvrige byggeblokke.


ApprovalState Development