Description

Beskrivelse:
En afgrænset samling af informationer, i en kendt struktur, gemt på et kendt medie.
Et dokument kan foreligge på papir, digitalt medium, mikrofiche eller et hvilket som helst andet medie, der kan være bærer af information. Dokumenter kan rumme tekst, tegninger, grafik, fotografier, video, tale osv.
Et dokument kan bestå af et hoveddokument og et eller flere underdokumenter. Et underdokument kan principielt indgå i flere hoveddokumenter. Samme dokument kan i forskellige sammenhænge være hoveddokument henholdsvis underdokument.
Et digitalt dokument er en sammenhængende mængde af data, som har en informationsretning. Dokumenterne i EDH- og ESDH-systemer vil oftest være digitale (skriftlige) dokumenter, men kan også være lydfiler, billedfiler, grafik filer, filer fra grafiske informationssystemer, databaser, regneark mv.

Dataansvar:

  • Dokumenters metadata
  • Dokumentaktører
  • Dokumentarkiv
Hændelser:
Alle ændringer på dokument eller dokumentets relationer medfører udstedelse af en hændelsesbesked.

Typisk fysisk implementering:

ESDH-systemer (incl. EDH-systemer): håndterer dokumenter - dog er det ikke alle, der håndterer det efter standarden.
Fagsystemer: Nogle fagsystemer håndterer selv dokumenter. Eksempelvis har KOMBIT strategien med "selvbærende" eller "fede" fagsystemer, som selv håndterer sagsfunktionalitet


UsesParameter  
AssociatedWith  

Other properties
HistoryOfChanges

New revision created; Peter Thrane; 2014 10 02 09.29
<BasedOn>
<Revision>40</Revision><AuditLC>0</AuditLC><AuditCD>2013 09 24 09.03:08</AuditCD></BasedOn>

*****

New revision created; Erik Helweg-Larsen; 2013 09 24 09.03
<BasedOn>
<Revision>39</Revision><AuditLC>0</AuditLC><AuditCD>2013 09 24 09.03:04</AuditCD></BasedOn>

*****

New revision created; Erik Helweg-Larsen; 2013 09 24 09.03
<BasedOn>
<Revision>37</Revision><AuditLC>0</AuditLC><AuditCD>2013 04 16 09.47:04</AuditCD></BasedOn>

*****

New revision created; Erik Helweg-Larsen; 2013 04 16 09.47
<BasedOn>
<Revision>32</Revision><AuditLC>0</AuditLC><AuditCD>2013 01 29 13.56:34</AuditCD></BasedOn>

*****

New revision created; Erik Helweg-Larsen; 2013 02 17 17.45
<BasedOn>
<Revision>0</Revision><AuditLC>0</AuditLC><AuditCD>2013 02 17 17.43:31</AuditCD></BasedOn>

*****

New revision created; Erik Helweg-Larsen; 2013 01 29 13.56
<BasedOn>
<Revision>27</Revision><AuditLC>0</AuditLC><AuditCD>2013 01 23 11.13:38</AuditCD></BasedOn>

*****

New revision created; Erik Helweg-Larsen; 2013 01 23 11.13
<BasedOn>
<Revision>22</Revision><AuditLC>0</AuditLC><AuditCD>2012 12 18 13.10:02</AuditCD></BasedOn>

*****

New revision created; Kaare Pedersen; 2012 12 19 13.17
<BasedOn>
<Revision>0</Revision><AuditLC>0</AuditLC><AuditCD>2012 12 18 00.41:43</AuditCD></BasedOn>

*****

New revision created; Kaare Pedersen; 2012 12 18 13.10
<BasedOn>
<Revision>17</Revision><AuditLC>0</AuditLC><AuditCD>2012 04 21 10.08:41</AuditCD></BasedOn>

*****

New revision created; Erik Helweg-Larsen; 2012 11 22 14.53
<BasedOn>
<Revision>0</Revision><AuditLC>0</AuditLC><AuditCD>2012 11 22 12.51:41</AuditCD></BasedOn>

*****

New revision created; Erik Helweg-Larsen; 2012 11 16 08.36
<BasedOn>
<Revision>0</Revision><AuditLC>0</AuditLC><AuditCD>2012 11 15 12.48:08</AuditCD></BasedOn>

*****

New revision created; Erik Helweg-Larsen; 2012 05 14 10.44
<BasedOn>
<Revision>1</Revision><AuditLC>0</AuditLC><AuditCD>2012 05 05 23.42:11</AuditCD></BasedOn>

*****

New revision created; Erik Helweg-Larsen; 2012 04 21 10.08
<BasedOn>
<Revision>16</Revision><AuditLC>0</AuditLC><AuditCD>2012 04 06 13.54:23</AuditCD></BasedOn>

*****

New revision created; Erik Helweg-Larsen; 2012 04 06 13.54
<BasedOn>
<Revision>15</Revision><AuditLC>0</AuditLC><AuditCD>2012 03 27 20.39:22</AuditCD></BasedOn>

*****

New revision created; Erik Helweg-Larsen; 2012 03 27 20.39
<BasedOn>
<Revision>14</Revision><AuditLC>0</AuditLC><AuditCD>2012 02 28 12.15:31</AuditCD></BasedOn>

*****

New revision created; Erik Helweg-Larsen; 2012 02 28 12.15
<BasedOn>
<Revision>13</Revision><AuditLC>0</AuditLC><AuditCD>2012 02 22 13.00:40</AuditCD></BasedOn>

*****

New revision created; Erik Helweg-Larsen; 2012 02 22 13.00
<BasedOn>
<Revision>12</Revision><AuditLC>0</AuditLC><AuditCD>2011 11 15 20.44:50</AuditCD></BasedOn>

*****

New revision created; Erik Helweg-Larsen; 2011 12 03 15.34
<BasedOn>
<Revision>0</Revision><AuditLC>0</AuditLC><AuditCD>2011 11 15 13.18:07</AuditCD></BasedOn>

*****

New revision created; Erik Helweg-Larsen; 2011 12 03 14.03
<BasedOn>
<Revision>0</Revision><AuditLC>0</AuditLC><AuditCD>2011 11 15 13.18:07</AuditCD></BasedOn>

*****

New revision created; Erik Helweg-Larsen; 2011 11 15 20.44
<BasedOn>
<Revision>7</Revision><AuditLC>0</AuditLC><AuditCD>2011 07 01 13.39:45</AuditCD></BasedOn>

*****

New revision created; Martin Holst Jensen; 2011 07 01 13.39
<BasedOn>
<Revision>6</Revision><AuditLC>0</AuditLC><AuditCD>2011 07 01 13.39:43</AuditCD></BasedOn>

*****

New revision created; Martin Holst Jensen; 2011 07 01 13.39
<BasedOn>
<Revision>5</Revision><AuditLC>0</AuditLC><AuditCD>2011 07 01 13.39:42</AuditCD></BasedOn>

*****

New revision created; Martin Holst Jensen; 2011 07 01 13.39
<BasedOn>
<Revision>4</Revision><AuditLC>0</AuditLC><AuditCD>2011 06 27 09.58:47</AuditCD></BasedOn>

*****

New revision created; Martin Holst Jensen; 2011 06 27 09.58
<BasedOn>
<Revision>3</Revision><AuditLC>0</AuditLC><AuditCD>2011 06 16 14.27:47</AuditCD></BasedOn>

*****

New revision created; Henriette G Sørensen; 2011 06 16 14.27
<BasedOn>
<Revision>2</Revision><AuditLC>0</AuditLC><AuditCD>2011 06 16 14.16:40</AuditCD></BasedOn>

*****

New revision created; Martin Holst Jensen; 2011 06 16 14.16
<BasedOn>
<Revision>1</Revision><AuditLC>0</AuditLC><AuditCD>2011 06 10 15.08:15</AuditCD></BasedOn>

*****

New revision created; Erik Helweg-Larsen; 2011 06 10 15.08
<BasedOn>
<Revision>0</Revision><AuditLC>0</AuditLC><AuditCD>2008 10 29 21.53:16</AuditCD></BasedOn>

*****


ProcessType Private (Internal)  
TimeUnit Second  
ApprovalState Development