AR 1.1: Styr arkitekturen på rette niveauer og sammenhængende

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Status for AR 1.1: Styr arkitekturen på rette niveauer og sammenhængende
En del af Statusboks-optaget-label.png
Status for INFO-side Klar, senest opdateret 20-02-2019
Status ift. Rammearkitekturen Optaget
Gyldighed Godkendt af Kommunernes It-Arkitekturråd27. møde d. 7. december 2017
Kontakt Peter Thrane og Peter Falkenberg, Digitalisering og Teknologi, KL
Princip 1: Arkitektur styres på rette niveau efter fælles rammer

Udvikling af arkitektur er en styringsopgave med implikationer for både omkostninger og gevinster. Det er derfor centralt, at digitale projekter forholder sig til denne styringsopgave

Læs mere om Arkitekturprincipper og -regler

Arkitekturregel

Arkitektur fastlægges så lokalt og tæt på opgaven som muligt, dvs. i de enkelte myndigheder eller domæner. Hvor der er fælles mål og behov for det, udarbejdes arkitektur, som forbinder disse. Det indebærer samarbejde og aftaler på tværs af domæner og beslutningsniveauer.

Det betyder at:

 • Et klart ansvar for projekters arkitekturleverancer forankres i projektets styregruppe og ledelse.
 • Projekter identificerer tidligt de dele af projektet, der stiller krav til interoperabilitet og tværgående arkitektur. Det er fx tværgående processer, datadeling eller fælles komponenter.
 • De dele af arkitekturen, der er en forudsætning for det tværgående samarbejde aftales med de relevante parter. Det kan fx være en fælles logisk datamodel, som de involverede domæner og aktører kan mappe deres egne fysiske datamodeller til uden at skulle ændre deres interne datamodeller.
 • Styring af tværgående arkitektur respekterer, at der hvor nødvendigt kan anvendes domænespecifikke sprog, datamodeller og standarder.
 • Den fælles arkitektur specialiseres og profileres, hvor der er behov for det, og hvor det giver ekstra værdi. Dog skal det sikres, at dette ikke modvirker overordnede behov for tværgående interoperabilitet.
 • Ansvaret for efterlevelse og anvendelse af tværgående arkitektur forankres i projektet.[1].

Uddybning

Organisering og styring af projekter kan variere på baggrund af en lang række forskellige forhold. Arkitektur fastlægges derfor så lokalt og tæt på opgaven som muligt, og tilpasses lokale forhold efter behov. Hvor der ikke forefindes en styregruppe eller formaliseret projektledelse, bør entydigt ansvar aftales med projektejer.

Vejledning/Metode

Eksempler

 • Sundhedsdatastyrelsens Rådgivende udvalg for standarder og it-arkitektur(RUSA)
 • Beskæftigelsesområdet
 • FUT – Fælles udbud af Telemedicin
 • Styregruppen for data og arkitektur (8.1 Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi)
 • Sammenhængende borgerforløb: Fælles arkitektur der søger at respektere lokale forhold

Noter

 1. Kommunal tilføjelse til de fællesoffentlige arkitketurprincipper og regler fra Hvidbogen om Fællesoffentlig Digital Arkitektur 2017, Digitaliseringsstyrelsen