AR 1.3: Anvend fælles ramme for beskrivelse af arkitekturen

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Status for AR 1.3: Anvend fælles ramme for beskrivelse af arkitekturen
En del af Statusboks-optaget-label.png
Status for INFO-side Klar, senest opdateret 20-02-2019
Status ift. Rammearkitekturen Optaget
Gyldighed Godkendt af Kommunernes It-Arkitekturråd27. møde d. 7. december 2017
Kontakt Peter Thrane og Peter Falkenberg, Digitalisering og Teknologi, KL
Princip 1: Arkitektur styres på rette niveau efter fælles rammer

Udvikling af arkitektur er en styringsopgave med implikationer for både omkostninger og gevinster. Det er derfor centralt, at digitale projekter forholder sig til denne styringsopgave

Læs mere om Arkitekturprincipper og -regler

Arkitekturregel

Projekter udarbejder arkitekturleverancer efter den fællesoffentlige dokumentationsramme, som udpeger krav til arkitekturbeskrivelser, som skal indgå i projektstyringen og i forbindelse med arkitektur-review. Det gør det nemmere at skabe overblik og analysere, udarbejde, reviewe, godkende og anvende dokumentation på tværs af aktører.

Det betyder at:

  • Projekter udarbejder relevant og aftalt arkitekturdokumentation efter den fællesoffentlige dokumentationsramme til kvalitetssikring i forbindelse med dialog med interessenter, arkitektur- og projekt-review og eventuelle høringer.
  • Projekter udstiller og deler arkitekturdokumentationen, således at andre kan få adgang til denne og genbruge relevante dele.
  • Kommunerne dokumenterer som udgangspunkt i henhold til dokumentationsrammen for den fælleskommunale rammearkitektur.[1].

Uddybning

For at interessenter kan orientere sig og agere i henhold til arkitekturen skal centrale dele dokumenteres.

Den fælleskommunale arkitekturrapport kan, i sin helhed eller som inspiration, anvendes til at dokumentere projektets arkitektur med særligt fokus på sammenhængen til den fælleskommunale rammearkitektur. Der kan dertil være lokale dokumentationskrav som sætter rammer for projekter. Det må derfor være den enkelte situation i den enkelte kommune der guider til, hvilken dokumentation der passer til det konkrete projekt.

Vejledning/Metode

  • Den fællesoffentlige dokumentationsramme (i kommentering over sommer) inkl. Bruttooversigt over produkter
  • Den fælleskommunale dokumentationsramme (under udarbejdelse) inkl. Sammenhængen til den fællesoffentlige dokumentationsramme

Læs også/Links

Noter

  1. Kommunal tilføjelse til de fællesoffentlige arkitekturprincipper og regler fra Hvidbogen om Fællesoffentlig Digital Arkitektur 2017, Digitaliseringsstyrelsen