AR 1.6: Der er defineret entydigt ejerskab af byggeblokke (FK)

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning

FK: Denne arkitekturregel er en kommunal tilføjelse til de fællesoffentlige arkitketurprincipper og regler fra Hvidbogen om Fællesoffentlig Digital Arkitektur 2017, Digitaliseringsstyrelsen.

Status for AR 1.6: Der er defineret entydigt ejerskab af byggeblokke (FK)
En del af Statusboks-optaget-label.png
Status for INFO-side Klar, senest opdateret 20-02-2019
Status ift. Rammearkitekturen Optaget
Gyldighed Godkendt af Kommunernes It-Arkitekturråd27. møde d. 7. december 2017
Kontakt Peter Thrane og Peter Falkenberg, Digitalisering og Teknologi, KL
Princip 1: Arkitektur styres på rette niveau efter fælles rammer

Udvikling af arkitektur er en styringsopgave med implikationer for både omkostninger og gevinster. Det er derfor centralt, at digitale projekter forholder sig til denne styringsopgave

Læs mere om Arkitekturprincipper og -regler

Arkitekturregel

Arkitektur fastlægges så lokalt og tæt på opgaven som muligt, dvs. i de enkelte myndigheder eller domæner. Hvor der er fælles mål og behov for det, udarbejdes arkitektur, som forbinder disse. Det indebærer samarbejde og aftaler på tværs af domæner og beslutningsniveauer.

Det betyder at:

 • Et klart ansvar for projekters arkitekturleverancer forankres i projektets styregruppe og ledelse.
 • Projekter identificerer tidligt de dele af projektet, der stiller krav til interoperabilitet og tværgående arkitektur. Det er fx tværgående processer, datadeling eller fælles komponenter.
 • De dele af arkitekturen, der er en forudsætning for det tværgående samarbejde aftales med de relevante parter. Det kan fx være en fælles logisk datamodel, som de involverede domæner og aktører kan mappe deres egne fysiske datamodeller til uden at skulle ændre deres interne datamodeller.
 • Styring af tværgående arkitektur respekterer, at der hvor nødvendigt kan anvendes domænespecifikke sprog, datamodeller og standarder.
 • Den fælles arkitektur specialiseres og profileres, hvor der er behov for det, og hvor det giver ekstra værdi. Dog skal det sikres, at dette ikke modvirker overordnede behov for tværgående interoperabilitet.
 • Ansvaret for efterlevelse og anvendelse af tværgående arkitektur forankres i projektet.[1].

Uddybning

Byggeblokke i den fællesoffentlige rammearkitektur dækker over en vifte af genbrugelige artefakter der er forankret i fællesoffentligt regi. Den fælleskommunale rammearkitektur gør brug af en særlig type af byggeblokke med fælleskommunal relevans og er forankret under It-Arkitekturrådet. Det bør sikres at der i den enkelte kommune er etableret lokal governance for kommunens it-arkitektur og at der ligeledes etableres ejerskab for de enkelte artefakter, herunder lokale byggeblokke.

En byggeblok er et veldefineret generisk udsnit af den kommunale forretning.

En byggeblok kan anvendes som et analyseværktøj og skabelon til at beskrive, opdele og forstå forretningsområder indenfor den kommunale forretning, og vil først have en forretningsmæssig betydning, når den bliver brugt til at beskrive et specifikt udsnit af kommunens forretning.

En byggeblok kan anvendes som ‘arbejdstegning’ til en genbrugelig del som kan implementeres i et it-system. Byggeblokke bør altid være en del af en referencearkitektur.

Byggeblokke kan bl.a. hjælpe til at svare på disse spørgsmål i forbindelse med anskaffelse eller udvikling af it-løsninger:

 • Hvilke begreber/informationer skal vi have styr på og hvilke kan genbruges?
 • Hvilke spørgsmål skal vi stille i organisationen, når vi anskaffer en løsning?
 • Kan bruges som input til at stille funktionelle krav
 • Er der standarder inden for området?

Vejledning/Metode

Eksempler

Noter

 1. Kommunal tilføjelse til de fællesoffentlige arkitketurprincipper og regler fra Hvidbogen om Fællesoffentlig Digital Arkitektur 2017, Digitaliseringsstyrelsen