AR 2.1: Anvend og udbyg den fællesoffentlige rammearkitektur

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Status for AR 2.1: Anvend og udbyg den fællesoffentlige rammearkitektur
En del af Statusboks-optaget-label.png
Status for INFO-side Klar, senest opdateret 20-02-2019
Status ift. Rammearkitekturen Optaget
Gyldighed Godkendt af Kommunernes It-Arkitekturråd27. møde d. 7. december 2017
Kontakt Peter Thrane og Peter Falkenberg, Digitalisering og Teknologi, KL
Princip 2: Arkitektur fremmer sammenhæng, innovation og effektivitet

Tilrettelæggelsen af arkitekturen i en løsning kan have implikationer for opgaveløsningen langt frem. Sammenhæng på sigt skal derfor tænkes ind fra start.

Læs mere om Arkitekturprincipper og -regler

Arkitekturregel

Digitaliseringsprojekter anvender den fællesoffentlige rammearkitektur og tilhørende referencearkitekturer, byggeblokke og specifikationer for at fremme sammenhæng, innovation og effektivitet.

Det betyder at:

 • I udformningen af deres forretnings- og it-arkitektur tager projekter udgangspunkt i den fællesoffentlige rammearkitektur, herunder de relevante referencearkitekturer og byggeblokke samt de fællesoffentlige tekniske standarder og infrastrukturkomponenter som fx NemID/MitID og NemLog-in.
 • Projekter med ansvar for udvikling og realisering af dele af den fællesoffentlige rammearkitektur, fx en referencearkitektur, en standard eller en teknisk komponent, medvirker til at sikre at der er en plan og ansvar for fremtidig styring, drift og vedligeholdelse.
 • Kommunerne anvender og udbygger den fælleskommunale rammearkitektur, hvor den adresserer særlige kommunale forhold[1]
 • Projektets businesscase skal belyse de langsigtede, tværgående gevinster, og derved ikke alene fokusere på projektets kortsigtede businesscase, således at silotænkning og suboptimering undgås[2].

Uddybning

Rammearkitekturen er et fælles aktiv som alle aktivt bør bidrage til. Rammearkitekturen giver en fælles anerkendt skabelon til at analysere den kommunale forretning på en ensartet måde, ligesom den opstiller rammerne for, hvordan den fysiske it skal designes, udvikles og implementeres. Kommunerne spiller på samme bane og efter de samme regler for at skabe sammenhængende, fremtidssikret og effektiv it, udviklet på et flerleverandørmarked.

Det enkelte projekt skal ikke alene gøre brug af rammearkitekturen for at understøtte fælles mål, men også vurdere, hvorvidt projektets egne leverancer (domænespecifikke såvel som generelle) bør indgå som en del af rammearkitekturen.

Ved større projekter, fælleskommunale såvel som tvær- og enkeltkommunale, er det vigtigt, at projektets leverancer synliggøres for It-Arkitekturrådet. Dette sikrer, at der kan igangsættes nødvendige tiltag for at færdiggøre udvalgte leverancer til at indgå som en del af den fælleskommunale rammearkitektur.

Vejledning/Metode

 1. Forstå rammearkitekturen
 2. Anvend principperne aktivt i projektet
 3. Anvend byggeblokke som skabelon
 4. Anvend skabelonen til arkitekturrapporten
 5. Anvend evt. referencearkitekturer
 6. Anvend relevante tekniske standarder mv.
 7. Send udfyldte arkitekturrapporter til arkitekturrådet.
 8. Send bidrag til Rammearkitekturen til KL's rammearkitektursekretariat på skar@kl.dk

Læs også/Links

Noter

 1. Kommunal tilføjelse til de fællesoffentlige arkitketurprincipper og regler fra Hvidbogen om Fællesoffentlig Digital Arkitektur 2017, Digitaliseringsstyrelsen
 2. Kommunal tilføjelse til de fællesoffentlige arkitketurprincipper og regler fra Hvidbogen om Fællesoffentlig Digital Arkitektur 2017, Digitaliseringsstyrelsen