AR 2.2: Anvend åbne og internationale standarder

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Status for AR 2.2: Anvend åbne og internationale standarder
En del af Statusboks-optaget-label.png
Status for INFO-side Klar, senest opdateret 20-02-2019
Status ift. Rammearkitekturen Optaget
Gyldighed Godkendt af Kommunernes It-Arkitekturråd27. møde d. 7. december 2017
Kontakt Peter Thrane og Peter Falkenberg, Digitalisering og Teknologi, KL
Princip 2: Arkitektur fremmer sammenhæng, innovation og effektivitet

Tilrettelæggelsen af arkitekturen i en løsning kan have implikationer for opgaveløsningen langt frem. Sammenhæng på sigt skal derfor tænkes ind fra start.

Læs mere om Arkitekturprincipper og -regler

Arkitekturregel

Offentlige digitale løsninger bygger så vidt muligt på internationale specifikationer og standarder, der modsvarer de konkrete behov og som er åbne, udbredt internationalt og sikret vedligeholdelse.

Ved at bygge på internationale standarder og specifikationer kan Danmark høste gevinster af det internationale standardiseringsarbejde, som ofte kræver mange ressourcer. Når internationale standarder og specifikationer er åbne og modne, øges mulighederne for, at der er flere leverandører og produkter og dermed øget konkurrence, innovation og lavere priser. Når der anvendes internationale standarder, herunder særligt fælleseuropæiske standarder, øges mulighederne for international interoperabilitet.

Det betyder at:

  • Som udgangspunkt anvendes åbne, internationale standarder og specifikationer. Dette skal altid bero på en konkret vurdering.
  • Hvor nødvendigt udvikles danske profiler på internationale standarder og specifikationer. Hvor det er relevant, oversættes standarder til dansk
  • Internationale standarder anvendes primært, når der skal udveksles data på tværs af landegrænser og/eller i et internationalt fagligt miljø med internationale leverandører.[1]

Uddybning

Når standarder (såvel internationale som nationale) vurderes i forhold til et projekt, er en væsentlig parameter, hvor udbredt og veldokumenteret standarden er.

Er den udbredt og anvendt, kan der søges hjælp og inspiration til anvendelsen i de projekter (både her i landet og internationalt), som har opbygget en erfaring med standarden.

Er den ikke særligt udbredt i Danmark, kan den enten anvendes som inspiration og skabelon for en dansk udgave, eller den kan udbredes til at blive en dansk standard gennem projektet og dermed bidrage til at udvide den fælleskommunale/fællesoffentlige rammearkitektur med en ny standard. I den forbindelse skal der sikres både midler til udvikling og en governancemodel til fælles forankring. Se AR 2.1: Anvend og udbyg den fællesoffentlige rammearkitektur.

En tredje overvejelse omkring internationale standarder er, hvorvidt data skal (nu eller på sigt) udveksles over landegrænser. Skal de det, bør der tilstræbes en fælles international standard på området. Det er således vigtigt, at disse overvejelser tages ind meget tidligt i forløbet og er med i præmissen og businesscasen for projektet.

Eksempler

Noter

  1. Kommunal tilføjelse til de fællesoffentlige arkitketurprincipper og regler fra Hvidbogen om Fællesoffentlig Digital Arkitektur 2017, Digitaliseringsstyrelsen