AR 2.3: Undgå afhængighed af leverandører og proprietære teknologier

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Status for AR 2.3: Undgå afhængighed af leverandører og proprietære teknologier
En del af Statusboks-optaget-label.png
Status for INFO-side Klar, senest opdateret 20-02-2019
Status ift. Rammearkitekturen Optaget
Gyldighed Godkendt af Kommunernes It-Arkitekturråd27. møde d. 7. december 2017
Kontakt Peter Thrane og Peter Falkenberg, Digitalisering og Teknologi, KL
Princip 2: Arkitektur fremmer sammenhæng, innovation og effektivitet

Tilrettelæggelsen af arkitekturen i en løsning kan have implikationer for opgaveløsningen langt frem. Sammenhæng på sigt skal derfor tænkes ind fra start.

Læs mere om Arkitekturprincipper og -regler

Arkitekturregel

Offentlige myndigheder skal så vidt muligt undgå tekniske løsninger, der skaber bindinger til specifikke leverandører og til proprietære teknologier og produkter. Dette medvirker også til at udvikle et marked, hvor flere leverandører kan konkurrere om at levere systemer og services innovativt, billigt og fleksibelt til den offentlige sektor, og hvor der både er plads til standardløsninger og moduler fra flere leverandører baseret på åbne snitflader.

Det betyder at:

  • I forbindelse med nyanskaffelser og videreudvikling af it-løsninger stilles så vidt muligt krav om anvendelse af åbne standarder med stor udbredelse, der er uafhængige af bestemte leverandører, teknologier eller produkter.
  • Hvor det er relevant, anvendes bæredygtige open source komponenter.
  • Der sikres aftalemæssige og tekniske rammer for, at der senere kan skiftes til en anden leverandør, herunder at data er dokumenteret og kan trækkes ud af it-løsningen.
  • Data er ikke bundet af det system der, i øjeblikket, forvalter det. Det betyder, at data skal kunne importeres og eksporteres i et fælles aftalt forretningsdomænemodel og –format.[1]

Uddybning

Det er vigtigt at forstå, at it-løsninger er ”forvaltere” (og ikke ejere) af kommunens data, og at denne forvaltning kun er for en periode. Over tid vil der komme andre it-løsninger, der forvalter de samme data. Derfor er det vigtigt, at it-løsninger arbejder efter en fælles fagdomænemodel, og at data kan im- og eksporteres i dette format. På den måde kan data overdrages til og leve videre under andre ”forvaltere”. Endvidere er det vigtigt, at der er åbne interfaces, således at andre it-løsninger kan arbejde videre med de data, som skabes og vedligeholdes i en it-løsning.

I indkøbs- eller udbudssituationen skal der, allerede ved kontraktindgåelsen, tages højde for og indarbejdes aftaler om det efterfølgende leverandørskift.

Vejledning/Metode

  • KOMBITs drejebog for kommunal kontrakt- og leverandørstyring
  • Brug de fælleskommunale arkitekturprincipper og - regler til at sikre, at det er muligt at skifte leverandør
  • Se Aalborg Kommunes materiale om arkitekturscreening

Læs også/Links

Noter

  1. Kommunal tilføjelse til de fællesoffentlige arkitketurprincipper og regler fra Hvidbogen om Fællesoffentlig Digital Arkitektur 2017, Digitaliseringsstyrelsen