AR 2.5: Stil data og løsninger til rådighed for private

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Status for AR 2.5: Stil data og løsninger til rådighed for private
En del af Statusboks-optaget-label.png
Status for INFO-side Klar, senest opdateret 20-02-2019
Status ift. Rammearkitekturen Optaget
Gyldighed Godkendt af Kommunernes It-Arkitekturråd27. møde d. 7. december 2017
Kontakt Peter Thrane og Peter Falkenberg, Digitalisering og Teknologi, KL
Princip 2: Arkitektur fremmer sammenhæng, innovation og effektivitet

Tilrettelæggelsen af arkitekturen i en løsning kan have implikationer for opgaveløsningen langt frem. Sammenhæng på sigt skal derfor tænkes ind fra start.

Læs mere om Arkitekturprincipper og -regler

Arkitekturregel

Offentlige data og it-services er aktiver, som i mange tilfælde kan skabe værdi for samfundet udover det oprindelige formål. Derfor bør de stilles til rådighed for private, hvor det er relevant og muligt.

Det betyder at:

  • Projekter skal tidligt vurdere mulighederne for at data, it-services og komponenter stilles til rådighed for private
  • Hvis det besluttes, at dele data, it-services eller komponenter laves en plan for at håndtere eventuelle barrierer af økonomisk, organisatorisk, juridisk eller teknisk karakter.

Uddybning

Der er et stort og innovativt (og ofte billigt) marked af mindre leverandører, som kan bygge smarte løsninger "oven på" de eksisterende produktionssystemer, hvis blot de har adgang til data. Derfor er det vigtigt at data kan stilles til rådighed for viderebearbejdning for såvel offentlige som private aktører.

Der skal naturligvis tages behørigt hensyn til, hvilke data, der er tale om og med hvilken sikkerhed, data skal håndteres.

Se også: AR 6.1: Del og genbrug data

Vejledning/Metode

I både fællesoffentligt som fælleskommunalt regi er der ved at blive opbygget kataloger over de fælles data, som er grundlaget for den semantiske forståelse af data og dataformater. Det er i henhold til disse modeller at data bør stilles til rådighed.

Eksempler

  • SAPA og støttesystemerne stiller både data og services til rådighed. Men andre løsninger kan også bruge samme data/ services til at danne overblik.
  • Data til rådighed i Ejendomsdata til brug for ejendomsmæglere mv. (www.ois.dk)
  • En række kommuner stiller data frit til rådighed på portalen Opendata.dk

Læs også/Links

Noter