AR 3.1: Tag højde for juridiske bindinger i forhold til deling og genbrug af data og it-løsninger

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Status for AR 3.1: Tag højde for juridiske bindinger i forhold til deling og genbrug af data og it-løsninger
En del af Statusboks-optaget-label.png
Status for INFO-side Klar, senest opdateret 20-02-2019
Status ift. Rammearkitekturen Optaget
Gyldighed Godkendt af Kommunernes It-Arkitekturråd27. møde d. 7. december 2017
Kontakt Peter Thrane og Peter Falkenberg, Digitalisering og Teknologi, KL
Princip 3: Arkitektur og regulering understøtter hinanden

Projekters arkitekturleverancer skal bidrage til at sikre, at gældende love og anden regulering overholdes samtidig med, at lovgivningen udfordres og gøres digitaliseringsklar.

Læs mere om Arkitekturprincipper og -regler

Arkitekturregel

Arkitekturarbejdet sikrer, at gældende regulering overholdes, identificerer problemstillinger vedr. juridiske bindinger i forhold til tværgående processer, datadeling og genbrug af it-løsninger samt giver løsningsforslag til disse problemstillinger.

Digitale løsninger skal følge loven, men som følge af digitaliseringen opstår også nye muligheder for at indrette den offentlige sektor på en mere hensigtsmæssig måde eller at regulere på en bedre måde. Derfor skal arkitekturen også anvendes til at udvikle nye og bedre muligheder for regulering og lovgivning.

Det betyder at:

  • Projekter sikrer, at der er taget højde for gældende dansk lovgivning, herunder forvaltningsloven, arkivloven og relevant EU-regulering.
  • Projekter identificerer som led i arkitekturarbejdet problemstillinger i forhold til datadeling og genbrug af data og it-services samt opstiller løsningsforslag, der sikrer, at forretnings- og it-arkitekturen overholder juridiske bindinger, og hvor det er relevant, opstiller forslag til ændring af disse.
  • Kommunerne har mulighed for at benytte KL’s forhandlingsposition i forhold til lovarbejdet.[1].

Uddybning

Kommunerne kan benytte KL’s forhandlingsposition i forhold til lovarbejde og økonomiaftaler ved at sende forslag til lovændringer/lovtilpasninger til det relevante kontor i KL, så forslagene kan indgå i den løbende interessevaretagelse.

I udviklingen af it-understøttelse af den kommunale forretning er det vigtigt ikke kun at se på lovgivningen som en begrænsning, men også som en afgrænsning og et mulighedsrum. Vi skal med andre ord indtænke de muligheder som lovgivningen giver. Lovgivning og øvrige regler er en forudsætning for den kommunale forretning, idet kommunen skal have hjemmel til alle aktiviteter.

Vejledning/Metode

Læs også/Links

Noter

  1. Kommunal tilføjelse til de fællesoffentlige arkitketurprincipper og regler fra Hvidbogen om Fællesoffentlig Digital Arkitektur 2017, Digitaliseringsstyrelsen