AR 3.2: Bidrag til digitaliseringsklar lovgivning

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Status for AR 3.2: Bidrag til digitaliseringsklar lovgivning
En del af Statusboks-optaget-label.png
Status for INFO-side Klar, senest opdateret 20-02-2019
Status ift. Rammearkitekturen Optaget
Gyldighed Godkendt af Kommunernes It-Arkitekturråd27. møde d. 7. december 2017
Kontakt Peter Thrane og Peter Falkenberg, Digitalisering og Teknologi, KL
Princip 3: Arkitektur og regulering understøtter hinanden

Projekters arkitekturleverancer skal bidrage til at sikre, at gældende love og anden regulering overholdes samtidig med, at lovgivningen udfordres og gøres digitaliseringsklar.

Læs mere om Arkitekturprincipper og -regler

Arkitekturregel

Arkitekturen i digitaliseringsprojekter skal, hvor det er relevant, bidrage til fremover at skabe et bedre grundlag for digitaliseringsklar lovgivning, fx ved at skabe klarhed om de processer, regler og informationer, der indgår i den fælles opgaveløsning og ved den it-løsning, der anvendes.

Det betyder at:

  • Hvor der identificeres uhensigtsmæssige barrierer for digitalisering i lovgivningen eller i regler for sagsbehandling o.l., skal projekter bidrage til at udfordre lovgivningen og reglerne med relevante løsningsforslag.
  • Projekter skal være opmærksomme på, om der er uhensigtsmæssige krav til anvendelse af bestemte teknologier i lovgivningen, som fx hæmmer områdets teknologiske dynamik og muligheder for innovation.
  • Kommunerne har mulighed for at benytte KL’s forhandlingsposition i forhold til lovarbejdet.[1].

Uddybning

Udviklingen af kommunale it-løsninger vil ofte udfordre organisatoriske forhold, arbejdsgange, regler og lovgivning. Det er ikke den fælles arkitekturs opgave at ændre regler eller lovgivning, men eksisterende processer skal udfordres og optimeres, hvor det kan give et kvalitetsløft for borgere og virksomheder, eller kan effektivisere den kommunale sagsbehandling.

Det kan være en del af projektets opgave at identificere og beskrive lovgivningsmæssige udfordringer og muligheder. Her kan KL, på vegne af kommunerne, hjælpe med at påvirke den aktuelle lovgivning.

Vejledning/Metode

  • Forslag til lovændringer/forenklinger/lovtilpasninger kan sendes til det relevante kontor i KL.

Læs også/Links

Noter

  1. Kommunal tilføjelse til de fællesoffentlige arkitketurprincipper og regler fra Hvidbogen om Fællesoffentlig Digital Arkitektur 2017, Digitaliseringsstyrelsen