AR 5.3: Betydelige forretningshændelser skal kunne meddeles omverdenen (FK)

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning

FK: Denne arkitekturregel er en kommunal tilføjelse til de fællesoffentlige arkitketurprincipper og regler fra Hvidbogen om Fællesoffentlig Digital Arkitektur 2017, Digitaliseringsstyrelsen.

Status for AR 5.3: Betydelige forretningshændelser skal kunne meddeles omverdenen (FK)
En del af Statusboks-optaget-label.png
Status for INFO-side Klar, senest opdateret 20-02-2019
Status ift. Rammearkitekturen Optaget
Gyldighed Godkendt af Kommunernes It-Arkitekturråd27. møde d. 7. december 2017
Kontakt Peter Thrane og Peter Falkenberg, Digitalisering og Teknologi, KL
Princip 5: Processer optimeres på tværs

Digitale løsninger udarbejdes med borgere og virksomheder som udgangspunkt, så serviceforløb opleves sammenhængende på tværs af myndigheder.

Læs mere om Arkitekturprincipper og -regler

Arkitekturregel

Forretningshændelser skal kunne meddeles omverdenen, således at der kan ageres på det i andre itløsninger. Det betyder at:

  • Projekter anvender vedtagne standarder for udveksling af forretningshændelser.
  • Projektet skal, i dialog med omverdenen, afdække behov for udveksling af information via

beskeder.

  • Projekter sikrer, at betydelige forretningshændelser gøres tilgængelige for andre

Uddybning

Et hændelsesbaseret integrationsmønster er godt egnet til et uhomogent og distribueret applikationslandskab med mange leverandører, platforme og programmeringssprog. Rigtigt anvendt, sikrer det fleksibilitet, sammenhæng og mulighed for umiddelbar reaktion fra et system til et andet.

For at kunne se fordelene ved at gøre et it-system i stand til at udsende hændelsesbeskeder, kan det være nødvendigt at inddrage data fra de modtagende parter af en forretningshændelse i en business case. På den måde minimeres risikoen for, at it-løsninger analyseres isoleret, og at åbenhed omkring udsendelse af forretningshændelser vurderes udelukkende som en omkostning.

Vejledning/Metode

Læs også/Links

Noter