AR 6.1: Del og genbrug data

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Status for AR 6.1: Del og genbrug data
En del af Statusboks-optaget-label.png
Status for INFO-side Klar, senest opdateret 20-02-2019
Status ift. Rammearkitekturen Optaget
Gyldighed Godkendt af Kommunernes It-Arkitekturråd27. møde d. 7. december 2017
Kontakt Peter Thrane og Peter Falkenberg, Digitalisering og Teknologi, KL
Princip 6: Gode data deles og genbruges

Data skal betragtes som en ressource, som gennem deling og genbrug anvendes til at skabe værdi for borgerne og virksomhederne og til at skabe sammenhæng i den offentlige sektor.

Læs mere om Arkitekturprincipper og -regler

Arkitekturregel

Hvis egnede data skabes eller indsamles af én myndighed, skal de i videst mulig omfang genbruges af andre myndigheder, hvis det er lovmedholdeligt og praktisk muligt. Borgere og virksomheder skal ikke belastes unødigt med at aflevere de samme oplysninger til det offentlige flere gange.

Det betyder at:

  • Som udgangspunkt for beslutninger om deling og genbrug vurderer projekter i analysefasen potentialer og begrænsninger. Vurderingen foretages fx ud fra, om der er tale om personhenførbare eller fortrolige data, om data har karakter af master data, eller om der er tale om transaktionsdata eller midlertidige data, om der er tale om små eller store mængder data, om data er simple eller komplekse osv.
  • Projekter, der skal bruge nye data, undersøger om tilsvarende data allerede indsamles af andre myndigheder eller virksomheder. Hvis andre indsamler stort set tilsvarende data, undersøges det, om der kan laves en fælles indsamling og kvalitetssikring af data.
  • Projekter sikrer, at relevante myndigheder stiller relevante data til rådighed for relevante parter.
  • Hvor der er behov for det, udarbejdes en klar aftale om ansvar i forhold til indsamling, dokumentation, udstilling, opdatering og anvendelse af data.
  • Projekter anvender fælles reference- og grunddata[1] .
  • Data skal udstilles via åbne snitflader[2].

Uddybning

Forudsætningen for genbrug er data er, at data kan forstås af de, der (gen)anvender data. For at sikre dette, udarbejdes begrebs- og informationsmodeller, som semantisk definerer data med henblik på at gøre dem forståelige for andre end de, der har skabt data.

data.gov.dk og i på INFO for Rammearkitekturen udstilles begrebs- og informationsmodeller efterhånden som de udarbejdes.

Se også AR 6.2: Anvend fælles regler for dokumentation af data

Ved indkøb eller nyudvikling, bør det vurderes, hvorvidt det nye systems data skal anvendes eksempelvis til statistikformål (Danmarks Statistik) eller til kontrolformål (Kontrolenheden i UDK). Selv om der ikke er et umiddelbart krav, bør der så vidt muligt tages højde for, at det kan komme senere.

Vejledning/Metode

Eksempler

Læs også/Links

Noter

  1. Kommunal tilføjelse til de fællesoffentlige arkitketurprincipper og regler fra Hvidbogen om Fællesoffentlig Digital Arkitektur 2017, Digitaliseringsstyrelsen
  2. Kommunal tilføjelse til de fællesoffentlige arkitketurprincipper og regler fra Hvidbogen om Fællesoffentlig Digital Arkitektur 2017, Digitaliseringsstyrelsen