AR 6.3: Giv data den kvalitet som efterspørges

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Status for AR 6.3: Giv data den kvalitet som efterspørges
En del af Statusboks-optaget-label.png
Status for INFO-side Klar, senest opdateret 20-02-2019
Status ift. Rammearkitekturen Optaget
Gyldighed Godkendt af Kommunernes It-Arkitekturråd27. møde d. 7. december 2017
Kontakt Peter Thrane og Peter Falkenberg, Digitalisering og Teknologi, KL
Princip 6: Gode data deles og genbruges

Data skal betragtes som en ressource, som gennem deling og genbrug anvendes til at skabe værdi for borgerne og virksomhederne og til at skabe sammenhæng i den offentlige sektor.

Læs mere om Arkitekturprincipper og -regler

Arkitekturregel

Data, der indsamles eller skabes i en it-løsning, skal være i en kvalitet, der muliggør tværgående anvendelse og genbrug i andre it-løsninger.

Der kan spares offentlige ressourcer ved at anvende og genbruge data på tværs af offentlige myndigheder og private virksomheder, men gevinsten ved at genbruge data kan først realiseres, når data har en tilpas høj kvalitet.

Det betyder at:

  • Projekter dokumenterer kvaliteten af data efter fælles sprog for datakvalitet.
  • Projekter undersøger, om der er en positiv business case for at løfte datakvaliteten gennem samarbejde og evt. samfinansiering med andre myndigheder eller private aktører.
  • Projekter undersøger i hvilket omfang borgere og virksomheder kan inddrages i indsamling og kvalitetssikring af data.
  • Projekter sikrer kontraktmæssige rammer, der kan imødekomme interne, såvel som eksterne, fremtidige behov[1].

Uddybning

Der er en fællesoffentlig standard for datakvalitet på vej fra Digitaliseringsstyrelsen, som vil sætte rammer for og give fælles sprog for, hvordan man kan definere datakvalitet. Der skelnes f.eks. mellem kvaliteten af metadata og kvaliteten af indholdet.

Det handler bl.a. om datakonfidens, dataintegritet og dataoprindelse, datas historik og anden metadata.

Via kontekstanalyse kan man identificere, hvilke andre interessenter, afdelinger eller systemer der muligvis kunne have gavn af data, og projektet bør vurdere, om man kan skabe værdi for den samlede forretning (se AR 5.3: Betydelige forretningshændelser skal kunne meddeles omverdenen (FK) ved at udstille data af rette kvalitet til identificerede aftagere.

Vejledning/Metode

  • Vurder hvor valid/ajourført data der reelt er behov for, f.eks. behøves CPR-data måske ikke opdateres dagligt.
  • Vurder SLA (service level agreement) om den er tilstrækkelig/er datakvaliteten som der er behov for. Opdateringsfrekvens mv.
  • Projektet skal sikre, at data og datakvalitet er veldokumenteret og tilgængeligt for andre, så det er muligt for andre projekter at vurdere datas kvalitet og anvendelse.

Noter

  1. Kommunal tilføjelse til de fællesoffentlige arkitketurprincipper og regler fra Hvidbogen om Fællesoffentlig Digital Arkitektur 2017, Digitaliseringsstyrelsen