AR 7.1: Design og udstil snitflader efter fælles integrationsmønstre og tekniske standarder

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Status for AR 7.1: Design og udstil snitflader efter fælles integrationsmønstre og tekniske standarder
En del af Statusboks-optaget-label.png
Status for INFO-side Klar, senest opdateret 20-02-2019
Status ift. Rammearkitekturen Optaget
Gyldighed Godkendt af Kommunernes It-Arkitekturråd27. møde d. 7. december 2017
Kontakt Peter Thrane og Peter Falkenberg, Digitalisering og Teknologi, KL
Princip 7: It-løsninger samarbejder effektivt

Digitale løsninger bygges, så de kan indgå i et velfungerende samspil med andre organisationers digitale systemer og bidrage til sammenhæng på tværs.

Læs mere om Arkitekturprincipper og -regler

Arkitekturregel

Projekter sikrer at data og services kan udstilles med åbne snitflader og at relevante selvbetjeningsløsninger, fagsystemer og generelle infrastrukturservices kan integreres med hinanden således, at den sammenhængende service og tværgående proces understøttes digitalt.

Når de enkelte projekter gang på gang skal udvikle løsninger på problemstillinger, der allerede er løst, betyder det forøgede udviklings- og vedligeholdelsesomkostninger, længere udviklingstid og større risiko for fejl.

Integration af it-løsninger sker derfor ved brug af fælles integrationsmønstre og data udveksles i henhold til aftalte protokoller.

Det betyder at:

  • Projekter beskriver eksplicit konkrete behov for snitflader, der efterspørges fra offentlige myndigheder eller virksomheder.
  • Projekter sikrer, at de mest hensigtsmæssige integrationsmønstre identificeres og aftales med udgangspunkt i de afklarede krav til informationsindhold og servicemål.
  • Integrationer designes vha. fælles aftalte integrationsmønstre.
  • Integrationer udarbejdes med udgangspunkt i aftalte logiske datamodeller.
  • Snitflader og services overholder aftalte tekniske formater og protokoller, der understøtter sikker og effektiv transport af data.
  • Projekter sikrer at oplysninger om snitflader udstilles efter fælles standarder, så de er tilgængelige for relevante parter, fx i et fælles katalog.
  • Projekter sikrer, at fremtidige integrationsbehov i videst mulig omfang kan imødekommes[1].
  • Integrationer udarbejdes med udgangspunkt i aftalte logiske datamodeller[2].

Uddybning

Valg af integrationsmønstre er ikke blot af teknisk karakter. For hvert integrationsmønster følger en række egenskaber der skal vurderes i forhold til de forretningsmæssige behov – fx overvejelser vedr. kobling og binding mellem komponenter/løsninger.

Der arbejdes pt. på et katalog af udvalgte integrationsmønstre til brug ift. rammearkitekturen og hvilke problemstillinger hvert integrationsmønstre er egnet til at løse.

Vejledning/Metode

Der bør anvendes åbne API'er hvor det er muligt, og der kan med fordel anvendes en fleksibel tilgang til etablering af webservices.

I KOMBIT beskrives datastrukturen ud fra den logiske datamodel (informationsmodel) og den danner grundlag for en automatisk generering af konkrete udvekslingsstrukturer (XSD). Det er ikke afgørende, at det sker automatisk, men det er vigtigt at afsættet er i den vedtagne model.

Eksempler

Læs også/Links

Noter

  1. Kommunal tilføjelse til de fællesoffentlige arkitketurprincipper og regler fra Hvidbogen om Fællesoffentlig Digital Arkitektur 2017, Digitaliseringsstyrelsen
  2. Kommunal tilføjelse til de fællesoffentlige arkitketurprincipper og regler fra Hvidbogen om Fællesoffentlig Digital Arkitektur 2017, Digitaliseringsstyrelsen