AR 7.2: Byggeblokke genbruges på tværs af it-løsninger (FK)

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning

FK: Denne arkitekturregel er en kommunal tilføjelse til de fællesoffentlige arkitketurprincipper og regler fra Hvidbogen om Fællesoffentlig Digital Arkitektur 2017, Digitaliseringsstyrelsen.

Status for AR 7.2: Byggeblokke genbruges på tværs af it-løsninger (FK)
En del af Statusboks-optaget-label.png
Status for INFO-side Klar, senest opdateret 20-02-2019
Status ift. Rammearkitekturen Optaget
Gyldighed Godkendt af Kommunernes It-Arkitekturråd27. møde d. 7. december 2017
Kontakt Peter Thrane og Peter Falkenberg, Digitalisering og Teknologi, KL
Princip 7: It-løsninger samarbejder effektivt

Digitale løsninger bygges, så de kan indgå i et velfungerende samspil med andre organisationers digitale systemer og bidrage til sammenhæng på tværs.

Læs mere om Arkitekturprincipper og -regler

Arkitekturregel

Projekter sikrer at data og services kan udstilles med åbne snitflader og at relevante selvbetjeningsløsninger, fagsystemer og generelle infrastrukturservices kan integreres med hinanden således, at den sammenhængende service og tværgående proces understøttes digitalt.

Når de enkelte projekter gang på gang skal udvikle løsninger på problemstillinger, der allerede er løst, betyder det forøgede udviklings- og vedligeholdelsesomkostninger, længere udviklingstid og større risiko for fejl.

Integration af it-løsninger sker derfor ved brug af fælles integrationsmønstre og data udveksles i henhold til aftalte protokoller.

Det betyder at:

 • Projekter beskriver eksplicit konkrete behov for snitflader, der efterspørges fra offentlige myndigheder eller virksomheder.
 • Projekter sikrer, at de mest hensigtsmæssige integrationsmønstre identificeres og aftales med udgangspunkt i de afklarede krav til informationsindhold og servicemål.
 • Integrationer designes vha. fælles aftalte integrationsmønstre.
 • Integrationer udarbejdes med udgangspunkt i aftalte logiske datamodeller.
 • Snitflader og services overholder aftalte tekniske formater og protokoller, der understøtter sikker og effektiv transport af data.
 • Projekter sikrer at oplysninger om snitflader udstilles efter fælles standarder, så de er tilgængelige for relevante parter, fx i et fælles katalog.
 • Projekter sikrer, at fremtidige integrationsbehov i videst mulig omfang kan imødekommes[1].
 • Integrationer udarbejdes med udgangspunkt i aftalte logiske datamodeller[2].

Uddybning

Hvis kommunerne skal have gavn af hinandens arbejde på arkitekturområdet, er det vigtigt, at der tages udgangspunkt i det fælles gods, og at deling af eget arbejde prioriteres.

Byggeblokke i den fælleskommunale rammearkitektur er defineret ud fra et forretningsobjekt og beskriver den kommunale forretning efter en aftalt struktur.

Byggeblokke i regi af FDA (Fællesoffentlig Digital Arkitektur) tager udgangspunkt i TOGAF’s definition af en byggeblok, men anvender som EIRA (European Interoperability Reference Architecture) en bred fortolkning, således at byggeblokke kan være indenfor alle perspektiver på arkitekturen – et lovkatalog er fx også en byggeblok.

Byggeblokke under FDA har således en bredere anvendelse, hvor de kommunale byggeblokke kan anskues som en specifik type arkitekturbyggeblok ift. TOGAF’s mere overordnede definition af byggeblokke.

Det er vigtigt, at der afsættes tid og ressourcer tidligt i et projektforløb på at undersøge, hvad der allerede eksisterer af byggeblokke på området, og til at vurdere, om byggeblokke der udvikles som en del af projektet, kan blive en del af rammearkitekturen.

Vejledning/Metode

En byggeblok kan anvendes som et analyseværktøj og skabelon til at beskrive, opdele og forstå forretningsområder indenfor den kommunale forretning, og vil først have en forretningsmæssig betydning, når den bliver brugt til at beskrive et specifikt udsnit af kommunens forretning. En byggeblok kan anvendes som ‘arbejdstegning’ til en genbrugelig del som kan implementeres i et it-system. Byggeblokke bør altid være en del af en referencearkitektur.

Byggeblokke kan bl.a. hjælpe til at svare på disse spørgsmål i forbindelse med anskaffelse eller udvikling af it-løsninger:

 • Hvilke begreber/informationer skal vi have styr på og hvilke kan genbruges?
 • Hvilke spørgsmål skal vi stille i organisationen, når vi anskaffer en løsning?
 • Kan bruges som input til at stille funktionelle krav
 • Er der standarder inden for området?

Eksempler

Læs også/Links

Noter

 1. Kommunal tilføjelse til de fællesoffentlige arkitketurprincipper og regler fra Hvidbogen om Fællesoffentlig Digital Arkitektur 2017, Digitaliseringsstyrelsen
 2. Kommunal tilføjelse til de fællesoffentlige arkitketurprincipper og regler fra Hvidbogen om Fællesoffentlig Digital Arkitektur 2017, Digitaliseringsstyrelsen