Adresse

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Status for Adresse
En del af Statusboks-optaget-label.png
Status for INFO-side Klar
Status ift. Rammearkitekturen Optaget
Gyldighed Byggeblokken Adresse er godkendt ved det niende møde i Arkitekturboardet 25. marts 2019
Kontakt Peter Falkenberg, Digitalisering og Teknologi, KL

Om byggeblokken Adresse

Formål

Objektmodel for byggeblokken Adresse

Formålet med byggeblokken Adresse er at beskrive, hvad der skal til for at beskrive en Adresse. Byggeblokken har til formål at beskrive og dokumentere de helt centrale karakteristika ved Adresser. Herudover kan det generelle formål for alle fælleskommunale byggeblokke læses i afsnittet Om Byggeblokke.

Beskrivelse

Byggeblokken tager afsæt i Danmarks grunddataprogram. Scope for byggeblokken afspejler derfor grunddataprogrammets definitioner og formål der har afsæt i gældende lov for det pågældende område. Korrekte adresseoplysninger er en hjørnesten i mange forvaltningsopgaver og forretningsprocesser – og i de it-systemer, som understøtter dem. Adresseoplysninger er eksempelvis vigtige for politi, beredskab og transportbranchen, som er afhængige af at kunne finde hurtigt frem. Byggeblokken adresse gør det muligt at finde adresse for stedbestemte objekter, eks. Virksomhed, Bygning og Person.

Ejer af byggeblok Adresse

Center for Digitalisering og Teknologi, KL

Overholdelse/compliance

Byggeblokken Adresse er en del af Danmarks Grunddata, anvendes i en række af it-løsninger og udstilles som autoritative data på den fællesoffentlige datafordeler.

Oplysninger Adresse vedligeholder

Liste med begreber som er relevante i forhold til byggeblokken Adresse:

  • Adresse: Adresse holder information om stedbestemte geografiske kontaktpunkter med adresseangivelser. Adresser er typisk defineret, så de udtrykker en relation til Geografiske elementer, (veje, pladser) og Administrative geografiske områder (postdistrikter) samt til deres indbyrdes placering (husnummer, etage placering på etage).
  • Vej: Et færdselsareal for hvilket der er fastsat et vejnavn.
  • Postnummer: Oplysninger om postnummer med tilhørende navn som indgår i det landsdækkende postnummersystem.

Modeller for Adresse

Informationsmodel for byggeblokken Adresse

Læsevejledning til modeller for Adresse: Formålet med objektmodellen for byggeblokken Adresse er at vise hvilke andre byggeblokke Adresse har en relation til. Formålet med informationsmodellen for byggeblokken Adresse er at vise hvilke oplysninger som er relevante i forhold til at beskrive en Adresse. Objekter med farven grå er en del af byggeblokken Adresse, og objekter med farven blå repræsenterer andre byggeblokke som hver især har deres egen objekt- og informationsmodel.

Objektmodel for Adresse

Her kan du se en dynamisk præsentation af Adresse objektmodel

Informationsmodel for Adresse

Her kan du se en dynamisk præsentation af Adresse informationsmodel

Livscyklus/tilstandsmodel for Adresse

Ikke udarbejdet for nuværende

Opgaver(services) Adresse udfører

Byggeblokkens services er på logisk niveau og rettet mod de forretningsbehov, som byggeblokken skal understøtte. Der henvises til den generelle beskrivelse omkring en byggebloks services for en uddybende beskrivelse af, hvilke services en byggeblok udfører Om Byggeblokke. De generelle services omfatter opret, ajourfør, fjern/slet/nedlæg, søg, list mv. Udover de generelle services vil der være services rettet mod de forretningsbehov, som byggeblokken Adresse skal understøtte.

Anvendelse af Adresse

Målgruppe

Forretnings og It-arkitekter i kommuner, KL og KOMBIT og Fagkontorer i KL

Anvendelse og Anbefaling

Generel anvisning for anvendelse af en byggeblok se Om Byggeblokke

Strategisk ophæng

Byggeblokken Adresse anvendes i lang række løsninger på tværs af det offentlige.

Roadmap/Plan vedr. udvikling af byggeblokken

Ingen for nuværende

Implementeringer af byggeblok Adresse

Sammenhæng til andre Byggeblokke

Byggeblokken Adresse har relationer til andre grunddata byggeblokke, som er centrale i forhold til at beskrive en adresse og dens sammenhænge. Beskrivelser af disse "eksterne" byggeblokke er ikke en del af beskrivelsen af byggeblokken Adresse.

Liste af andre byggeblokke som denne byggeblok har en relation til:

Referencer

Bilag