AffaldVarme Aarhus

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Status for AffaldVarme Aarhus
En del af Statusboks-inspiration-label.png
Status for INFO-side Klar, seneste opdateret 09.08.2019
Status ift. Rammearkitekturen Til inspiration og vejledning i forhold til anvendelse af rammearkitekturen
Gyldighed Case udarbejdet i regi af Rammearkitekturpuljen
Kontakt Dan Bjørneboe, Center for Digitalisering og Teknologi, KL

Brugervenlig rammearkitektur

Hos AffaldVarme Aarhus (AVA) er ’brugercentreret sagsbehandling’ mere end buzzwords. I samarbejde med Magenta har AVA fået øget sammenhæng og datadeling i det administrative arbejde. Løsningen benytter sig af den fælleskommunale rammearkitektur og henter autoritative data fra fællesoffentlige datakilder. Det sikrer høj datakvalitet og god kundeservice.

Løsningsbeskrivelse for AffaldVarme Aarhus

En af it-løsningens helt store gevinster er, at data fra flere systemer kan konsulteres ét sted.

En anden vigtig gevinst er, at AVA kan tage fuldt ejerskab over løsningen. Principperne i den fællesoffentlige rammearkitektur og det faktum, at der er tale om open source, fremtidssikrer løsningen: Nye fagsystemer kan kobles på i takt med, at behovet opstår, og jo flere der kobles på, jo større er gevinsten. Data fra AVAs fagsystemer og data fra fællesoffentlige kilder smeltes sammen og udstilles i én brugergrænseflade - samtidig med at principperne fra den fællesoffentlige rammearkitektur overholdes. Det har været en udfordring, men resultatet har været investeringen værd.

Integration af fag- og fællesoffentlige systemer – LoRa som integrationsmotor

Den Lokale Rammearkitektur, LoRa, fungerer som en database, der integrerer information fra varme-fagsystemet KMD Easy Energy med autoritative grunddata. I næste ombæring skal affalds-fagsystemet Microsoft Dynamics Arosia integreres, sådan at AVA-medarbejderne kan konsultere data fra begge fagsystemer via AVAs brugergrænseflade, Microsoft Dynamics 365.

Høj datakvalitet giver god kundeservice

Integrationsagenter oversætter data til offentlige standarder, og de notificerer medarbejderne: Når ændringer registreres i KMD Easy Energy eller i de fællesoffentlige datakilder – f.eks. hvis en kunde skifter adresse eller afgiver en ny ordre – opsnappes dette af integrationsagenterne, og LoRa-databasen bliver efterfølgende opdateret på automatisk vis. Oplysningerne i AVAs brugergrænseflade er således altid ajourførte og korrekte. På vejen fra fagsystemerne og ind i LoRas database bliver data korrigeret og beriget med autoritative grunddata som CPR-, CVR- og adressedata. AVA ønsker på sigt at trække på andre fællesoffentlige løsninger, blandt andet BBR-data og Digital Post. Alt sammen ved hjælp af integrationsagenter. Når fællesoffentlige datakilder som Serviceplatformen benyttes til at højne kvaliteten af fagsystemernes grunddata, bliver de oplysninger, der benyttes i sagsbehandlingen, retvisende – og dét slår igennem i alle de systemer, der er forbundet med LoRa-databasen. En afledt effekt af integrationen med fællesoffentlige datakilder er dermed også, at AVA bliver gjort opmærksom på ’beskidte’ data i egne fagsystemer. På den baggrund bliver det muligt at foretage datavask og skabe regler og procedurer for medarbejdernes fremtidige arbejde.

Open source og deling af løsningen

Fordelen ved en open source løsning er, at andre virksomheder, der som AVA kan se idéen i at synkronisere data fra forskellige it-systemer og tage skridtet hen imod brugercentreret sagsbehandling, kan nyde godt af, at systemet er frit tilgængeligt.

Ergin Kilic, IT-konsulent og produktejer for AVA, fortæller: ”En fordel er, at integrationerne mellem systemerne er løst koblet, hvilket betyder, at udskiftning af et fagsystem ikke nødvendigvis berører andre fagsystemer. Det vil det uden tvivl gøre ved 1-1 integrationer.”

Thomas Vinther, opdragsgiver og tidligere produktejer, uddyber: ”Arkitekturen åbner mulighed for i langt højere grad at sætte borgeren i centrum, på tværs af siloopdelte fagsystemer. Det er således oplagt for kommuner med en bred portefølje af opgaver at tænke i rammearkitektur. Løsningen svarer funktionelt til SAPA [Sags- og Partsoverblik fra KOMBIT], men med langt bedre muligheder for integration til flere fagsystemer. Allerede etablerede integrationsagenter kan som open source deles frit mellem kommuner o.a.

Arkitekturen flytter markant forhandlingsstyrken over til kunden. Dels pga. lettere mulighed for udskiftning af fagsystemer pga. reduceret teknisk gæld, dels fordi al kode er open source som man selv, eller andre leverandører, kan bygge videre på. Vendor lock-in reduceres til et minimum. Den tekniske gæld er meget lav, fordi arkitekturen lever op til den fællesoffentlige rammearkitektur. Vi opfinder ikke vores egne dybe tallerkener.”