Affaldsdata

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Status for Affaldsdata
En del af Statusboks-inspiration-label.png
Status for INFO-side Klar
Status ift. Rammearkitekturen Til inspiration og vejledning i forhold til anvendelse af rammearkitekturen
Gyldighed
Kontakt Peter Thrane, Center for digitalisering og teknologi, KL

Den teknologiske udvikling og øgede digitalisering på affaldsområdet skaber mulighederne for god udnyttelse af de generede affaldsdata. Data er nemlig en afgørende faktor for fremtidens udvikling af affaldshåndtering, eftersom gode og tilgængelige data netop kan skabe ny og nyttig viden og være med til at opfylde forretningsbehovene på området. Gode data på affaldsområdet kræver dog, at forudsætningerne for at dele og genbruge dem, er på plads. Dette fordrer aftaler om fælles standarder, begrebsdannelse og en udvekslingsmodel, der gør det muligt og let at dele data på tværs. Målet er at sikre en samlet it-arkitektur for affaldsdata, hvilket initiativ 6.4, "Samlet it-arkitektur for affaldsdata" i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi netop danner rammen for. Selve arbejdet med initiativ 6.4 er forankret i Miljøstyrelsen. I løbet af processen er en række foranalyser og rapporter udarbejdet i samarbejde mellem Miljøstyrelsen og KL. Læs evt mere på Handlingsplan for affaldsdata ved MST.

Foranalyse om brugernes udfordringer med affaldsdata

Miljøstyrelsen og KL har undersøgt brugernes udfordringer med Affaldsdatasystemet og affaldsdata generelt. Indsigterne skal vejlede indsatsen fremover. Undersøgelsen er en foranalyse, der skal være med til at vejlede den kommende indsats for at forbedre arbejdet med Affaldsdatasystemet og affaldsdata generelt.