Aktør

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Status for Aktør
En del af Statusboks-lab-label.png
Status for INFO-side Under udarbejdelse
Status ift. Rammearkitekturen Under Udvikling
Gyldighed Skal godkendes i Arkitekturboardet, mødedato ikke fastlagt
Kontakt Rune Reimann Petersen, KL

Om byggeblokken Aktør

Objektmodel for byggeblokken Aktør

Beskrivelse

På tværs af den kommunale forretning har fagpersoner ofte behov for, at registrere oplysninger om aktører(Hvem er det der har udført noget, eller hvem som har ansvaret for en opgave) i kommunale fagsystemer. Byggeblokken aktør er central i forhold til, at redegøre for den aktør som har en bestemt rolle i en specifik kontekst eller i forhold til en specifik opgave. Dette kan eksempelvis være at redegøre for den medarbejder som er ansvarlig for en børnefaglig undersøgelse af et udsat barn, eller at redegøre for de forskellige aktører som deltager i et møde.

Formål

Formålet med byggeblokken Aktør er, at definerer og beskrive hvad en aktør er, samt redegøre for forskellige typer af aktører. Byggeblokken Aktør udpeger og samler forskellige typer af "aktører" under begrebet aktør. Eksempelvis kan en myndighed være en aktør i en kontekst, og i anden kontekst kan en person eller virksomhed være en aktør.

Byggeblokken udpeger flere typer af aktører, som hver især indeholder forskellige oplysninger og detaljeringsniveauer i forhold til hvordan en aktør beskrives. Det vil ofte afhænge af den konkrete kontekst, hvilke behov for oplysninger der er nødvendige for at beskrive en Aktør. Ved anvendelse af byggeblokken aktør, kan de områder af modellen som er relevante udvælges og benyttes til at beskrive Aktør.

Herudover kan det generelle formål for alle fælleskommunale byggeblokke læses i afsnittet Om Byggeblokke.


Ejer af byggeblok Aktør

Center for Digitalisering og Teknologi, KL

Overholdelse/compliance

Byggeblokken aktør udpeger andre byggeblokke som kan være relevante i forhold til at beskrive en aktør. Byggeblokkene Person og Virksomhed er i overensstemmelse med standarderne for person og virksomhed i Danmarks Grunddata. Byggeblokken Organisation er i overensstemmelse med Organisationsstandarden version 2.0 under fællesoffentlig Digital arkitektur(Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner).

Oplysninger Aktør vedligeholder

Liste med begreber som er relevante i forhold til byggeblokken Aktør: (Listen er et uddrag af de forretningsnære begreber som kan være relevant i forhold til byggeblokken aktivitet)

Aktør er et abstrakt begreb, som dækker over mange forskellige "slags" Aktører. Data vedligeholdes derfor i de enkelte specialiseringer, som er:

 • Organisation: En organisation er en juridisk enhed med rettigheder og ansvar.
 • OrgEnhed: En organisatorisk enhed (OrgEnhed) er som enhed en del af en Organisation og kan kun eksistere i forbindelse med denne. Eksempelvis kan et kontanthjælpskontor kun eksistere som en del af en kommune.
 • OrgPerson: En organisatorisk person(OrgPerson) er en Persons identitet i organisationsenheder og er eksempelvis udtrykt igennem OrgPersonens initialer, som er unikke inden for organisationsenheden.
 • Person: En person er en fysisk person bosiddende i Danmark. Person omfatter et minimum af informationer der tager afsæt i Det Centrale Personregister, etableret ved lov i 1968
 • Virksomhed: En virksomhed er en organisation, der udøver økonomisk aktivitet (f.eks. producerer og sælger varer) eller gennemfører investeringer, ofte med det formål at akkumulere overskud.
 • Produktionsenhed: En produktionsenhed er et sted hvor virksomheden har sin udøvende aktivitet
 • Myndighed: En myndighed er et offentlig forvaltningsenhed, der har en lovudøvende funktion inden for rammerne af en stat, en delstat, en region eller en kommune, og som ikke er en parlamentarisk forsamling
 • It-system: Et It-system er en logisk applikation, som det er relevant at registrere noget om i organisationen i forhold til de opgaver, det udfører i forhold hertil.

Modeller for Aktør

Informationsmodel for byggeblokken Aktør

Læsevejledning til modeller for Aktør: Formålet med objektmodellen for byggeblokken Aktør er at vise hvilke andre byggeblokke Aktør har en relation til. Formålet med informationsmodellen for byggeblokken Aktør er at vise hvilke oplysninger som er relevante i forhold til at beskrive en Aktør. Objekter med farven grå er en del af byggeblokken Aktør, og objekter med farven blå repræsenterer andre byggeblokke som hver især har deres egen objekt- og informationsmodel.

Objektmodel for Aktør

Her kan du se en præsentation af Aktør objektmodel

Informationsmodel for Aktør

Her kan du se en præsentation af Aktør informationsmodel

Livscyklus/tilstandsmodel for Aktør

Ikke udarbejdet for nuværende

Opgaver(services) Aktør udfører

Byggeblokken aktør peger på andre bygeblokke som kan have rollen som en aktør, der er derfor ikke listet konkrete services for byggeblokken Aktør. Læs beskrivelserne af de konkrete byggeblokke som kan have rollen som aktør, for oplysninger om hvilke services byggeblokkene udfører.

Der henvises yderligere til den generelle beskrivelse omkring en byggebloks services for en uddybende beskrivelse af hvilke services en byggeblok udfører: Om Byggeblokke

Anvendelse af Aktør

Målgruppe: Forretnings og It-arkitekter


Anvendelse og Anbefaling:

Byggeblokken Aktør kan primært anvendes til analyse og modellering af forretningen. Da selve implementeringen af byggeblokken Aktør afhænger af forretningskonteksten, vil en konkret implementering af Aktør være forskellig alt efter hvilket forretningsområde og hvilken type af Aktør der er behov for at implementere. Yderligere henvises til skriv om generel anvisning for anvendelse af en byggeblok se Om Byggeblokke.


Strategisk ophæng:

Udarbejdelse af byggeblokken Aktør er en del af programmet 'Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen', som er en del af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og handleplan 2016-2020.


Roadmap/Plan vedr. udvikling af byggeblokken:

Ikke udarbejdet for nuværende


Oversigt over implementeringer af byggeblokken Aktør:

Da Aktør er et abstrakt begreb, er der ingen konkrete implementeringer af Aktør


Sammenhæng til andre Byggeblokke

Byggeblokken Aktør har relationer til andre fælleskommunale byggeblokke, som er centrale i forhold til at beskrive bestemte typer af Aktører. Beskrivelser af disse "eksterne" byggeblokke er ikke en del af beskrivelsen af byggeblokken Aktør.


Liste med byggeblokke som denne byggeblok har en relation til:

 • Organisation: En organisation, en organisatoriskenhed, samt en person som tilhører en organisation, er specielle typer af aktører. Disse er defineret i byggeblokke Organisation.
 • Myndighed: En myndighed kan være en speciel type af aktør
 • Person: En person registeret i CPR kan være en speciel type af aktør
 • Virksomhed: En Virksomhed og en produktionsenhed som har tilknytning til en virksomhed kan være specielle typer af aktører.
 • It-system: Et it-system kan være en speciel type af aktør. It-system er defineret i byggeblokken Organisation

Referencer