Baseline V1.0

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Statusboks-optaget.png

Baseline V1.0 er en samling af rammearkitekturens genanvendelige elementer, der er har et omfang og en kvalitet der gør dem klar til at indgå i arbejdet med at kravspecificere i kommunale eller fælleskommunale projekter.

Elementer i Baseline V1.0

Fælleskommunale Arkitekturmål

Sammenhængende it Kommunens borgere (og medarbejdere) mødes ikke med behovet for genindtastning af data, som allerede er kendte af andre systemer. Systemerne har en datasammenhæng og en dataudvekslingsarkitektur, som skaber sammenhæng mellem it-løsningerne.
Genbrug En kommune skal ikke betale fuld pris for den samme funktionalitet to gange, da det skal være let for it-løsninger at benytte og genbruge funktioner eller data i andre (kommuners) it-løsninger. En større del af den fremtidige kommunale system-portefølje bør derfor modulopbygges af fælleskomponenter eller standardkomponenter som er kompatible. Samtidig skal der sikres en incitamentsstruktur, der gør det attraktivt for leverandørerne at udvikle genbrugelig funktionalitet.
Byg til forandring Kommunens it-løsninger skal være lette at tilpasse, når der fx kommer ny lovgivning, der ændrer processen eller, når kommunerne vil forandre opgaveløsningen, så it-omkostningerne ikke bliver en bremse på forandring.
Flere leverandører Når kommunen baserer sine løsninger på åbne standarder og udskiftelige komponenter, kan de skifte leverandører uden tekniske barrierer. Herudover er der et ønske om et reelt flerleverandørmarked, som sikrer konkurrence og innovation.
Driftstabilitet Kommunens it-løsninger skal være driftsstabile, pålidelige, attraktive og sikre, så borgere og medarbejdere kan have tillid til og vil tilslutte sig den digitale opgaveløsning.

Fælleskommunale Arkitekturprincipper

A: Strategi B: Forretning C: Teknik
A1. Der arbejdes mod en fælles rammearkitektur B1. Forretningsservices genbruges på tværs af it-løsninger C1. Data udstilles via åbne snitflader og kan genbruges
A2. Arkitekturen skal sikre mod leverandør-”lock-in” B2. Arbejdsgange er dokumenterede på tværs af forretnings-domæner C2. Alle objekter er uafhængige af systemet, hvor de er skabt
A3. It-sikkerhed tænkes ind i løsninger fra starten B3. Brugere inddrages aktivt i behovsafklaring og udviklingsforløb C3. Data identificeres entydigt
B4. It-løsninger udfordrer og effektiviserer eksisterende arbejdsgange og regler C4. It-løsninger er skalerbare efter formål
B5. Der anvendes altid et standardiseret begrebsapparat C5. It-løsninger er robuste overfor egne og andre systemers nedbrud
B6. Der er defineret entydigt ejerskab af data og processer
B7. Enhver betydelig forretningshændelse meddeles omverdenen
B8. Fælles autoritative reference- og grunddata anvendes
B9. Adskil det foranderlige fra det uforanderlige

Forretningsprocesmønstre

Standarder

Byggeblokke