Databeskrivelser for KMDs monopolsystemer

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Status for Databeskrivelser for KMDs monopolsystemer
En del af Statusboks-inspiration-label.png
Status for INFO-side Klar, publiceret 09.08.2019
Status ift. Rammearkitekturen Til inspiration og vejledning i forhold til anvendelse af rammearkitekturen
Gyldighed Materialet er udviklet i 2007-2009 af KL, Kommune Holding og KMD
Kontakt Peter Thrane, Center for Digitalisering og Teknologi, KL

OBS Alt materiale på denne side repræsenterer, hvordan KMDs monopolsystemer så ud i år 2007-2009, i forhold til de data som indgik og blev lagret i systemerne. Materialet kan avendes som inspiration til begrebsafklaring og standardisering på de respektive fagområder.


Introduktion

Eksempel på UML klassediagram for KMD Boligstøtte

På denne side findes en række sammenhængende beskrivelser af den data, der indgik i og blev lagret af, KMD’s applikationer og systemer, tilbage i år 2007-2009, beskrevet i en form og struktur der gjorde dem direkte anvendelige som input til den fællesoffentlige standardisering og begrebsafklaring på de enkelte fagområder. Samtidig var målet med beskrivelserne at give såvel kommuner som tredjeparts leverandører et overblik over, hvilke data kommunerne reelt rådede over, og i hvilken kontekst de lagres i KMD’s applikationer. Dette gav den enkelte kommune mulighed for alene, eller i samarbejde med tredjepartsleverandør, at lokalisere muligheder for genbrug af data og gennemføre de nødvendige analyser for at anvende disse data i andre sammenhænge, end den de indgår i hos KMD.

Eksempel på databeskrivelse for KMD Barselsdagpenge

Baggrund

I perioden 2007-2009 udarbejdede KL, Kommune Holding og KMD tilsammen en række standardiserede beskrivelser af de grundlæggende data, der blev lagret i KMD’s systemer på 21 dataområder hvor KMD havde en væsentlig markedsandel/monopol og hvor der var væsentlig opbevaring af kommunernes data. Udgangspunktet for beskrivelserne var at sikre at den eksisterende kommunale begrebsverden, og den måde der blev arbejdet med data i den kommunale sagsbehandling, også kunne stilles til rådighed for den fællesoffentlige standardiseringsproces.

Processen

Med baggrund i databeskrivelser, skærmbilleder, uddatamaterialer og systembeskrivelser foretog projektet en begrebsmæssig modellering af de kommunale data, som blev understøttet af det enkelte system. Resultatet af modelleringen var et UML klassediagram med forretningsobjekter og relationer mellem disse. På de enkelte forretningsobjekter er tilknyttet de attributter, som var interessante ift. den begrebsafklaring som diagrammet lagde op til. Modelleringens forretningsobjekter, attributter og snitflader er ligeledes dokumenteret i en Excel-skabelon i en form og kvalitet, så beskrivelserne kunne indgå i det fællesoffentlige standardiseringsarbejde.

Udvælgelse af data til beskrivelserne

Dataområderne blev udvalgt ud fra kriterier om områdets relevans for den fællesoffentlige standardiseringsproces, volumen i den kommunale anvendelse af applikationerne og at det er en applikation, der lagrer indberettede data og ikke primært baserer sig på processer. Det er altså ikke alle KMS’s systemer og applikationer, der er beskrevet nedenfor, men ca. 80% af KMD’s daværende systemportefølje er dækket herunder.

Det var udgangspunktet for beskrivelsen af forretningsobjekterne, at den kommunale administration omkring det enkelte forretningsobjekt understøttedes af KMD-applikationen og at der indberettes data der knytter sig til det enkelte forretningsobjekt.

De attributter, der er knyttet til det enkelte forretningsobjekt, blev udvalgt ud fra at de var baseret på indberetninger fra kommunerne eller på lovmæssige sammenstillinger foretaget i systemet. Populært sagt er det alle de dataelementer en bruger af systemerne kunne se – altså det, der kom ud eller ind i systemerne.

Hertil kommer poster i de fleste datasamlinger, der blev medtaget for at sikre sammenhængen i, og forståelsen af, modelleringen. Beskrivelserne på attributniveau omfatter således ikke:

 • Interne systemdata, systemgenererede nøgler mv.
 • Systemgenererede mellemresultater eller systemskabte data, der indgår i processer, som f.eks. KMD’s lønberegner.
 • Den systemskabte historik er er opbygget af applikationen.

Databeskrivelser

Hvert af de følgende 18 områder indeholder tre dokumenter der giver en standardiseret beskrivelse af KMD's data.

- Begrebsmodel: UML model der beskriver data i KMD's løsning.

- Leverancedokument: Følgeskrivelse samt introduktion til KMD's løsning.

- Databeskrivelse: Excel-ark med definitioner af objekter, attributter samt snitflader.

KMD Barselsdagpenge

Hvad er beskrevet:

 • Indberettede grunddata og beregningsresultater.
 • Udgangspunktet har været skærmbilleder, og eksisterende databeskrivelser til bl.a. ledelsesinformation.

Hvilke valg er foretaget:

 • Ingen bevidste fravalg udover beskrivelse af mellemregninger til beregning og styringsinformation, der ikke er medtaget.

Filer:

KMD Boligstøtte

Hvad er beskrevet:

 • Indberettede grunddata og beregningsresultater.
 • Udgangspunktet har været skærmbilleder, og eksisterende databeskrivelser til bl.a. ledelsesinformation.

Hvilke valg er foretaget:

 • Nyeste version af systemet valgt.
 • Ingen bevidste fravalg udover beskrivelse af mellemregninger til beregning og styringsinformation, der ikke er medtaget.

Filer:

KMD Borger

Hvad er beskrevet:

 • Indberettede grunddata og beregningsresultater.
 • Udgangspunktet har været skærmbilleder, og eksisterende databeskrivelser til bl.a. ledelsesinformation.

Hvilke valg er foretaget:

 • Ingen bevidste fravalg udover beskrivelse af mellemregninger til beregning og styringsinformation, der ikke er medtaget.

Filer:

KMD Børn og Voksne

Hvad er beskrevet:

 • Udgangspunktet har primært været en forretningsmodellering baseret på systemets nuværende funktionalitet, der primært handler om registrering og afregning.

Hvilke valg er foretaget:

 • Ingen bevidste fravalg udover beskrivelse af mellemregninger til beregning og styringsinformation, der ikke er medtaget.

Filer:

KMD Børneydelse

Hvad er beskrevet:

 • Indberettede grunddata og beregningsresultater.
 • Udgangspunktet har været skærmbilleder, og eksisterende databeskrivelser til bl.a. ledelsesinformation.

Hvilke valg er foretaget:

 • Ingen bevidste fravalg udover beskrivelse af mellemregninger til beregning og styringsinformation, der ikke er medtaget.

Filer:

KMD ESR (Ejendomsstamregister)

Hvad er beskrevet:

 • Indberettede grunddata og beregningsresultater.
 • Udgangspunktet har været skærmbilleder, og eksisterende databeskrivelser til bl.a. ledelsesinformation.

Hvilke valg er foretaget:

 • Ingen bevidste fravalg udover beskrivelse af mellemregninger til beregning og styringsinformation, der ikke er medtaget.

Filer:

KMD Hændelse

Hvad er beskrevet:

 • Indberettede grunddata og beregningsresultater.
 • Udgangspunktet har været skærmbilleder, og eksisterende databeskrivelser til bl.a. ledelsesinformation.

Hvilke valg er foretaget:

 • Ingen bevidste fravalg udover beskrivelse af mellemregninger til beregning og styringsinformation, der ikke er medtaget.

Filer:

KMD Institution

Hvad er beskrevet:

 • Indberettede grunddata og beregningsresultater.
 • Udgangspunktet har været skærmbilleder, og eksisterende databeskrivelser til bl.a. ledelsesinformation.

Hvilke valg er foretaget:

 • Ingen bevidste fravalg udover beskrivelse af mellemregninger til beregning og styringsinformation, der ikke er medtaget.

Filer:

KMD Jobcenter

Hvad er beskrevet:

 • KMD’s applikation er beskrevet ud fra en forretningsmodellering af området foretaget i samarbejde med det kørende DKD projekt.

Hvilke valg er foretaget:

 • Ingen bevidste fravalg udover beskrivelse af mellemregninger til beregning og styringsinformation, der ikke er medtaget.

Filer:

KMD Kontanthjælp

Hvad er beskrevet:

 • Basis i en forretningsmodellering der har afgrænset relevante beskrivelsesområder, bl.a. andet med udgangspunkt i allerede eksisterende statistikudtræk.
 • Indberettede grunddata og beregningsresultater indenfor områderne er medtaget og udgangspunktet har været skærmbilleder, og eksisterende databeskrivelser til bl.a. ledelsesinformation og generelle statistikudtræk.

Hvilke valg er foretaget:

 • Ingen bevidste fravalg udover beskrivelse af mellemregninger til beregning og styringsinformation, der ikke er medtaget.

Filer:

KMD Løn og Personale

Hvad er beskrevet:

 • Opdelt i flere datasamlinger, udvælgelsen af relevante data tager udgangspunkt i en forretningsmodellering der er foretaget mellem KL’s arkitekter og systemområdets faglige eksperter

Hvilke valg er foretaget:

 • Nyeste version af systemet valgt.
 • Der har været tale om en udvælgelse af data baseret på en vurdering om relevans og hidtidig efterspørgsel på data.
 • Herudover ingen bevidste fravalg udover beskrivelse af mellemregninger til beregning og styringsinformation, der ikke er medtaget.

Filer:

KMD Pension

Hvad er beskrevet:

 • Basis i en forretningsmodellering i forhold til systemets funktionalitet.
 • Indberettede grunddata og beregningsresultater.
 • Udgangspunktet har været skærmbilleder, og eksisterende databeskrivelser til bl.a. ledelsesinformation

Hvilke valg er foretaget:

 • Nyeste version af systemet valgt.
 • Ingen bevidste fravalg udover beskrivelse af mellemregninger til beregning og styringsinformation, der ikke er medtaget.

Filer:

KMD Skole

Hvad er beskrevet:

 • Beskrivelsen af data er med udgangspunkt i en forretningsmodellering af begreber der i et vist omfang går på tværs af flere applikationer på skoleområdet.
 • Udgangspunktet for dataudvælgelsen har været skærmbilleder, og eksisterende databeskrivelser til bl.a. ledelsesinformation.

Hvilke valg er foretaget:

 • Ingen bevidste fravalg udover beskrivelse af mellemregninger til beregning og styringsinformation, der ikke er medtaget.

Filer:

KMD Sygedagpenge

Hvad er beskrevet:

 • Indberettede grunddata og beregningsresultater.
 • Udgangspunktet har været skærmbilleder, og eksisterende databeskrivelser til bl.a. ledelsesinformation.

Hvilke valg er foretaget:

 • Ingen bevidste fravalg udover beskrivelse af mellemregninger til beregning og styringsinformation, der ikke er medtaget.

Filer:

KMD Tandpleje

Hvad er beskrevet:

 • Indberettede grunddata og beregningsresultater.
 • Udgangspunktet har været skærmbilleder, og eksisterende databeskrivelser til bl.a. ledelsesinformation.

Hvilke valg er foretaget:

 • Ingen bevidste fravalg udover beskrivelse af mellemregninger til beregning og styringsinformation, der ikke er medtaget.

Filer:

KMD Underholdsbidrag

Hvad er beskrevet:

 • Indberettede grunddata og beregningsresultater.
 • Udgangspunktet har været skærmbilleder, og eksisterende databeskrivelser til bl.a. ledelsesinformation.

Hvilke valg er foretaget:

 • Nyeste version af systemet valgt.
 • Det er alene systemets kreditordel altså systemets udbetalings- og sagsbehandlingsdel.
 • Herudover ingen bevidste fravalg udover beskrivelse af mellemregninger til beregning og styringsinformation, der ikke er medtaget

Filer:

KMD Valg

Hvad er beskrevet:

 • Indberettede grunddata og beregningsresultater.
 • Udgangspunktet har været skærmbilleder, og eksisterende databeskrivelser til bl.a. ledelsesinformation.

Hvilke valg er foretaget:

 • Ingen bevidste fravalg udover beskrivelse af mellemregninger til beregning og styringsinformation, der ikke er medtaget.

Filer:

KMD Økonomi

Hvad er beskrevet:

 • Indberettede grunddata og beregningsresultater.
 • Udgangspunktet har været skærmbilleder, og eksisterende databeskrivelser til bl.a. ledelsesinformation.

Hvilke valg er foretaget:

 • Nyeste version af systemet valgt.
 • Valgt at fravælge procesdata i applikationerne.
 • Herudover ingen bevidste fravalg udover beskrivelse af mellemregninger til beregning og styringsinformation, der ikke er medtaget.

Filer: