Datamodel for Fælleskommunalt Geodatasamarbejde (FKG)

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Status for Datamodel for Fælleskommunalt Geodatasamarbejde (FKG)
En del af Statusboks-optaget-label.png
Status for INFO-side under udarbejdelse
Status ift. Rammearkitekturen Optaget
Gyldighed Datamodel for Fælleskommunalt Geodatasamarbejde (FKG) er godkendt ved 8. møde i Arkitekturboardet 14. januar 2019
Kontakt Lennart Christoffersen, Teknik og miljø, KL

Den fælles datamodel for kommunale geodata

Det Fælleskommunale Geodatasamarbejde havde til formål at standardisere kommunernes geodata ved at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke udbredelse og anvendelse af geodata som grundlag for forvaltning på stadig flere områder samtidig skabes mulighed for større fællesskab om drift og udvikling og dermed større omkostningseffektivitet.

Hent FKG datamodellen, version 2.6, her

FKG-datamodellen er fælles retningslinjer for rent kommunale geografiske data, der ikke i forvejen er indeholdt i eksisterende fagsystemer, og dermed har været underlagt en standardiseringsproces. Som udgangspunkt er der kun medtaget data i FKG-datamodellen, som er relevante for minimum 20 kommuner. FKG-datamodellen er udarbejdet af 38 kommuner og KL i et fælles projekt i perioden 2010-2015. Projektet var finansieret af midler fra den fælleskommunale digitaliseringspulje. De 38 kommuner, samt et ukendt antal kommuner yderligere, har implementeret datamodellen.

FKG-datamodellen understøtter de fem Fælleskommunale Arkitekturmål, idet ensartede data er en forudsætning for at sikre omkostningseffektiv anvendelse og genanvendelse af data, metoder og systemer på tværs af kommuner med forskellige leverandører.

Formålet med FKG datamodellen er at skabe en fælles model for de geografiske data, hvor der ikke findes fælles systemer i forvejen, som allerede har skabt en standardisering på tværs af kommunerne. FKG-datamodellen omfatter både data på det tekniske område og andre fagområder, fx distrikter og friluftsdata. FKG- datamodellens systematik gør, at den let kan udvides til at omfatte andre fagområder.