Ejendomsvurdering

Fra Den Fælleskommunale Rammearkitektur
Skift til: Navigation, Søgning
Status for Ejendomsvurdering
En del af Statusboks-optaget-label.png
Status for INFO-side Klar
Status ift. Rammearkitekturen Optaget i Rammearkitekturen
Gyldighed Byggeblokken Ejendomsvurdering er godkendt ved det niende møde i Arkitekturboardet 25. marts 2019
Kontakt Peter Falkenberg, Digitalisering og Teknologi, KL

Om byggeblokken Ejendomsvurdering

Formål og kort beskrivelse

Objektmodel for byggeblokken Ejendomsvurdering

Formålet med byggeblokken Ejendomsvurdering er at beskrive, hvad der skal til for at beskrive en ejendomsvurdering. Byggeblokken har til formål at beskrive og dokumentere de helt centrale karakteristika ved vurderinger af fast ejendom. Herudover kan det generelle formål for alle fælleskommunale byggeblokke læses i afsnittet Om Byggeblokke.

Ejer af byggeblok Ejendomsvurdering

Center for Digitalisering og Teknologi, KL

Overholdelse/compliance

Byggeblokken Ejendomsvurdering er en del af Danmarks Grunddata, anvendes i en række af it-løsninger og udstilles som autoritative data på den fællesoffentlige datafordeler.

Oplysninger Ejendomsvurdering vedligeholder

Liste med begreber som er relevante i forhold til byggeblokken Ejendomsvurdering:

  • Ejendomsvurdering: En afgørelse af en ejendoms beskatningsmæssige værdi.
  • Vurderingsejendom: Vurderingsejendommen består af en eller flere BFE (Bestemt Fast Ejendom) som i vurderingsmæssig henseende skal behandles under et..

Modeller for Ejendomsvurdering

Informationsmodel for byggeblokken Ejendomsvurdering. Modellen er taget direkte fra Grunddata

Objektmodel for Ejendomsvurdering

Business Object diagram med kort læsevejledning, der redegør for de vigtigste rationaler fx i forhold valg af centralt forretningsobjekt og relationer. Hvert forretningsobjekt og relation ledsages af en definition og kommentarer jf. fællesoffentlige modelleringsregler. Ingen kardinaliteter.

Her kan du se en dynamisk præsentation af Ejendomsvurdering objektmodel

Informationsmodel for Ejendomsvurdering

Der er ikke lavet et informationsmodel for Ejendomsvurdering i regi af Rammearkitekturen, da der allerede er en informationsmodel i grunddatamodellen for Ejendomdsvurdering, som kan tilgås her: https://data.gov.dk/model/diagrammer/

Til højre kan du se grunddata modellen for Matrikel:

Livscyklus/tilstandsmodel for Ejendomsvurdering

  • Gældende: Angiver at versionen objektet er gældende.
  • Foreløbig: Angiver at versionen objektet er foreløbigt.
  • Historisk: Angiver at versionen objektet er historisk.
  • Ikke gennemført: Angiver at versionen objektet er historisk

Opgaver(services) Ejendomsvurdering udfører

Byggeblokkens services er på logisk niveau og rettet mod de forretningsbehov, som byggeblokken skal understøtte. Der henvises til den generelle beskrivelse omkring en byggebloks services for en uddybende beskrivelse af, hvilke services en byggeblok udfører, se Om Byggeblokke. Ejendomsvurdering som en logisk byggeblok kan have generelle services som omfatter opret, ajourfør, fjern/slet/nedlæg, søg, list mv. Udover de generelle services kan der være services rettet mod de forretningsbehov, som byggeblokken Ejendomsvurdering skal understøtte.

Anvendelse af Ejendomsvurdering

Målgruppe

Forretnings og It-arkitekter i kommuner, KL og KOMBIT og Fagkontorer i KL

Anvendelse og Anbefaling

Generel anvisning for anvendelse af en byggeblok se link: Om Byggeblokke

Strategisk ophæng

Byggeblokken Ejendomsvurdering anvendes i mange løsninger på tværs af det offentlige. Grunddataprogrammet for effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata er etableret som en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og du kan læse mere på delprogrammets hjemmeside: http://grunddata-ejendom-adresse.dk/ejendomsdataprogrammet/.

Roadmap/Plan vedr. udvikling af byggeblokken

Ingen for nuværende

Implementeringer af byggeblok Ejendomsvurdering

Sammenhæng til andre Byggeblokke

Liste af andre byggeblokke som denne byggeblok har en relation til:

  • Matrikel (MatrikulærElement) - ejendomsvurderingen omfatter et matrikulær element

Referencer

Bilag